Lehtikuva/Hanna Matikainen

Nuoret odottavat kesätyöltä palkkaa, kokemusta ja työkavereita.

Kolme tärkeintä asiaa, joita nuoret odottavat kesätyöltä ovat palkka, työkokemus sekä työkaverit. Myös mielikuva työnantajasta vaikuttaa kesätyön hakemisessa. Sekä nuorille että aikuisille kannustava ja avoin ilmapiiri on tärkein tekijä työnantajamielikuvassa. Nuorille tärkeää on myös tasa-arvo, kun taas yli 25-vuotiailla se jää kauas muiden tekijöiden taakse.

Tämä käy ilmi Suomalaisen Työn Liiton maanantaina julkistamasta tutkimuksesta.

Tutkimus kertoo, että noin 75 prosenttia opiskelijoista ja koululaisista pitää palkkaa tärkeimpänä asiana kesätyössä. Toiseksi eniten nuoret odottavat oman kokemuksen karttumista työelämässä (59 %) sekä mukavia työkavereita (44 %).

Myös tasa-arvo on tärkeää.

Tasa-arvo ja työkaverit

Liitto toteaa, että työnantajamielikuvaa kannattaa yrityksissä pohtia myös kesätyöntekijähaussa. 15–24-vuotiaista nuorista 45 prosenttia nostaa ilmapiirin sekä tasa-arvon tärkeimmiksi työnantajamielikuvaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Erityisesti nuoret naiset mainitsevat tasa-arvon esille. Tämän jälkeen tärkeimpiä tekijöitä heille ovat työilmapiiri ja työantajan vastuullinen toiminta.

Nuoret miehet sen sijaan korostavat ilmapiirin lisäksi hyviä työkavereita sekä viihtyisää ja toimivaa työympäristöä.

– Tulevaisuuden työssä korostuu entisestään se, miten organisaatiot huolehtivat työntekijöistään. Tutkimuksen mukaan varsinkin nuorille on erittäin tärkeää tehdä itseä kiinnostavaa työtä, joten ei ole samantekevää, millaisen mielikuvan organisaatiot itsestään antavat, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.