Lauri Hannus

Eniten lapsiperheköyhyyden ennustetaan lisääntyvän Euroopan ja Keski-Aasian maissa, joissa köyhyydessä elävien lasten määrä voi lisääntyä yli 40 prosentilla.

Koronan aiheuttama talouskriisi voi lisätä kansallisen köyhyysrajan alapuolella elävien lasten 15 prosentilla. Näin arvioidaan Pelastaa Lapset -järjestön ja UNICEFin tänään julkaisemassa selvityksessä.

Tämä tarkoittaa, että köyhyydessä elävien lasten määrä voi nousta 672 miljoonaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lähes kaksi kolmasosaa näistä lapsista elää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Köyhyys ei ole väistämätöntä, mutta sen torjuminen vaatii ripeitä toimia.

Eniten lapsiperheköyhyyden ennustetaan kuitenkin lisääntyvän Euroopan ja Keski-Aasian maissa, joissa köyhyydessä elävien lasten määrä voi lisääntyä 44 prosentilla.

– Koronavirusepidemia on aiheuttanut ennennäkemättömän taloudellisen ja sosiaalisen kriisin, joka uhkaa romuttaa vuosien työn tulokset lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, sanoo UNICEFin pääjohtaja Henrietta Fore

ILMOITUS

– Toimeentulonsa kanssa sinnittelevät perheet voivat vajota köyhyyteen samalla kun köyhimpien perheiden ahdinko saattaa kasvaa ennennäkemättömiin mittakaavoihin, Fore jatkaa.

Jo ennen koronakriisin puhkeamista kaksi kolmasosaa maailman lapsista ei saanut minkäänlaista tukea sosiaaliturvajärjestelmien kautta. Näiden lasten perheiden talous ei kestä koronan kaltaisia kriisejä.

Köyhyys on estettävissä

Talouskriisiin liittyyvät toisaalta perheiden tulonmenetykset, toisaalta peruspalveluiden heikkeneminen. Molemmat vaikuttavat suoraan ja kipeästi juuri lapsiin. Köyhyyden torjuminen vaatii ripeitä toimia.

Tulonmenetysten vuoksi perheet eivät pysty huolehtimaan ruokaan, puhtaaseen veteen, terveydenhuoltoon ja lasten koulunkäyntiin liittyvistä perustarpeistaan. Lasten riski joutua lapsiavioliittoon, pahoinpidellyiksi tai hyväksikäytetyiksi kasvaa. Samalla perheille tärkeiden peruspalveluiden saatavuus ja laatu heikkenevät.

– Nälässä tai aliravittuna eläminen lyhyenkin aikaa haavoittaa lasta ja voi vaikuttaa lapsen koko loppuelämään, sanoo kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön toimitusjohtaja Inger Ashing.

Ashing korostaa, ettei lasten köyhyys ole väistämätöntä, vaan estettävissä, kunhan toimiin ryhdytään heti.

”Olemme turvassa vasta
kun kaikki ovat turvassa”

Pelastaa Lapset ja UNICEF kehottavat valtioita tarkastelemaan ja vahvistamaan esimerkiksi tulonsiirtoja, lapsilisiä ja esimerkiksi kouluruokailuja.

Järjestöjen mukaan myös muuta sosiaaliturvaa sekä veropolitiikkaa ja työmarkkinoita tulee vahvistaa siten, että ne tukevat paremmin lapsiperheitä.

– Kotimaisen koronakriisin keskellä on tärkeää muistaa, että olemme turvassa vasta, kun kaikki ovat turvassa, sanoo Anne Haaranen, Suomen Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– Miljoonien lasten ajautumisella köyhyyteen on kauaskantoiset seuraukset. Meidän on omien vaikeuksiemmekin keskellä tärkeää tukea niitä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.