Lehtikuva/Vesa Moilanen

Koronakriisi iski palvelualan kanveesiin. Pelkästään huhtikuun aikana alan työttömyyskassaan saapui hakemuksia yhtä paljon kuin koko vuonna 2019 yhteensä.

Koronakriisi näkyy voimakkaasti Palvelualojen työttömyyskassassa. Nyt kassa on ottanut käyttöön robottipalvelun, joka auttaa hakemusruuhkien purkamisessa.

– Robotti auttaa esikäsittelemään saapuneita hakemuksia ja näin tehostaa sekä nopeuttaa käsittelyprosessia, kertoo työttömyyskassan johtaja Ilkka Nissilä.

Nissilän mukaan Palvelualojen työttömyyskassassa on eletty ennennäkemättömän poikkeuksellista aikaa.

Hakemusten valtavasta määrästä johtuen työttömyyskassan jäsenet ovat joutuneet odottamaan päätöksiä päivärahasta pidempään kuin normaalisti.

– Pelkästään huhtikuun aikana uusia ensihakemuksia saapui työttömyyskassaan noin 18 500 kappaletta, joka on suunnilleen saman verran kuin koko viime vuonna yhteensä.

Nyt käyttöön otetun robotin avulla kassassa työskentelevien työntekijöiden työaikaa vapautuu hakemusten varsinaiseen käsittelyyn ja päivärahapäätösten tekemiseen.

ILMOITUS

Työttömyyskassalle varta vasten suunniteltu robotti pystyy esimerkiksi huomaamaan päivärahahakemuksessa puutteellisesti annetut tiedot ja lähettämään täydennyspyynnön hakijalle. Näin ihmisten aikaa esitarkistamiselta säästyy varsinaiseen päätöksentekoon.

Nissilä kertoo, että saapuneiden hakemusten valtavasta määrästä johtuen kassan jäsenet ovat joutuneet odottamaan päätöksiä päivärahasta pidempään kuin normaalisti.

– Olemme rekrytoineet lisää ihmisiä käsittelytyöhön. Robotti on lisäresurssi, joka auttaa toimintaamme. Uskon, että näin päivärahat saadaan liikkeelle ja ihmisten tileille nopeammin.

Ansioturvajärjestelmä
on liian monimutkainen

Ilkka Nissilän mukaan viimeistään kriisi on osoittanut, että nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on monimutkaisuudeltaan turhan jäykkä palvelemaan työttömien tarpeita.

Sen tilalle hän toivoisi työttömiä ja työttömyyskassoja paremmin palvelevia yksinkertaisia ja joustavia tapoja, joilla sosiaaliturva toimisi aidosti ennaltaehkäisten ja helpottaisi yksilöiden tilannetta olosuhteista riippumatta.

– Työttömyysturvajärjestelmää pitäisi uudistaa niin, että se on työttömälle helposti ymmärrettävissä, hyödyntää mahdollisimman laajasti sähköisiä tietolähteitä, ja on yksinkertaista toimeenpanna.

Tällainen uudistus pitäisi Nissilän mielestä tehdä huolellisen valmistelun pohjalta, eikä vain pikaisilla määräaikaisilla ratkaisuilla, joita nyt poikkeuksellisen kriisin aikaan on tehty.