Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret ja Demarinuoret peräänkuuluttavat verojärjestelmän oikeudenmukaistamista.

Koronakriisin alla yhteiskunnan varoja tarvitaan kestävään jälleenrakennukseen, mikä edellyttää myös veropohjan tiivistämistä. Hallituksen on kolmen nuorisojärjestön mielestä varmistettava että myös suurituloiset suomalaiset osallistuvat jälleenrakennuksen kulujen kattamiseen. Tämä vaatii puuttumista listaamattomien yritysten osinkoverohelpotuksiin.

– Listaamattomien yritysten osinkotulojen verohelpotukset poistamalla saataisiin valtion kassaan satoja miljoonia euroja vuosittain. On käsittämätöntä, että meillä ylipäänsä on tällaisia verotukia kaikista rikkaimmille ihmisille, kun samaan aikaan puhutaan niukkojen resurssien jakamisesta koronakriisistä selviämiseksi, toteavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Amanda Pasanen.

Listaamattomien yritysten osinkojen verovapaus tarkoittaa sitä, että pörssiin listaamattoman yrityksen osakkeenomistaja voi nostaa 8 prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta osinkoina, niin että 75 prosenttia osingosta on verovapaata, kunhan osinkoja maksetaan enintään 150 000 euroa. Käytännössä veroprosentiksi jää tällöin noin kahdeksan.

Suomen järjestelmä poikkeuksellinen

– Suomalainen järjestelmä on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellinen ja siitä hyötyvät ennen muuta rikkaat omistajat, sillä yli kolme neljäsosaa listaamattomien yhtiöiden osingoista kohdistuu Suomen suurituloisimpaan neljään prosenttiin kuuluville. Lisäksi ongelmallista on, että järjestelmä ohjaa pääomia tehottomaan käyttöön ja vääristää yritysten investointeja kansantalouden kannalta epäedullisesti, toteaa Sosiaalidemokraattisten nuorten 1.varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

– Nykyinen järjestelmä on luonut suurituloisille palkansaajille mahdollisuuden maksaa vähemmän veroja nostamalla palkkansa kevyemmin verotettuina osinkoina. Kun lisäksi pääomatulojen progressio on palkkatuloja pienempi, suurituloisimpien suomalaisten on ollut joissain tapauksissa mahdollista maksaa vähemmän veroja kuin keskituloisen palkansaajan, toteaa Liban Sheikh Vasemmistonuorten puheenjohtaja.