LEHTIKUVA

Rinta- ja kohdunkaulasyövissä ero aktiivisuudessa on jopa 20–25 prosenttiyksikköä. Rintasyöpäseulontaan osallistuminen on isoissa kaupungeissa muuta Suomea alhaisempaa.

Sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat naiset osallistuvat syöpäseulontoihin selvästi vähemmän kuin paremmassa asemassa olevat, kertovat syöpäjärjestöt.

Heikommassa asemassa olevien naisten osallistumisaktiivisuus rintasyöpäseulontoihin on alimmillaan vain 62 prosenttia, kun paremmassa asemassa olevien osallistumisaktiivisuus on jopa 87 prosenttia.

Kohdunkaulan syövän seulonnassa perus- ja korkeakoulutettujen osallistumisprosenteissa on puolestaan 20 prosenttiyksikön ero.

– Seulontaan osallistumattomuuden syistä ja havaittujen erojen vähentämisen mahdollisuuksista kaivataan lisää tutkimustietoa, arvioi tutkimusjohtaja Ahti Anttila tiedotteessa.

Hän toimii Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisterissä.

ILMOITUS

Vähemmän koulutettujen ja työelämän ulkopuolella olevien naisten lisäksi osallistumisaktiivisuus on heikkoa muiden kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien joukossa.

Kutsukäytännöt vaikuttavat oleellisesti osallistumistasoon

Molemmissa seulontaohjelmissa on edelleen melko suuria alueellisia eroja. Kohdunkaulan syövän seulonnassa osallistuminen oli aktiivisinta Ahvenanmaalla, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Itä-Savossa ja heikointa Pohjois-Savossa.

Rintasyöpäseulontaan osallistuminen on isoissa kaupungeissa muuta Suomea alhaisempaa.

– Ohjelman toimijoiden välillä on ollut merkittäviä eroja kutsukäytännöissä ja diagnostiikan kriteereissä, Anttila sanoo.

Hänen mukaansa hyvään osallistumistasoon vaikuttavat oleellisesti juuri kutsukäytännöt. Näytteenottoaika ja -paikka on hyvä antaa kutsukirjeessä valmiina, ja seulontaan osallistumattomille tulisi lähettää uusintakutsu.

Seulonnat tehokas tapa vähentää syöpäkuolleisuutta

Syöpäjärjestöt arvioivat, että väestöryhmien välinen eriarvoisuus syöpäseulonnassa on huolestuttava asia, sillä osallistumattomuus voi heijastua ryhmien syöpätaakkaan.

Anttila kertoo, että vastaavia eroja kuin seulonnoissa on nähtävissä syöpätilastoissa. Esimerkiksi kohdunkaulan syövän ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa on koulutustason mukaisia huomattavia eroavuuksia.

Syöpäriskiin ja hoitoennusteisiin vaikuttavat monet tekijät, mutta seulontojen on todettu olevan tehokas tapa vähentää syöpäkuolleisuutta ja kohdunkaulan syövän osalta myös sen ilmaantuvuutta.

Vuonna 2018 kohdunkaulan syövän seulontaohjelmassa todettiin 29 kohdunkaulan syöpää ja 842 esiastetapausta. Todettujen kohdunkaulan syöpien määrä oli suuri aikaisempiin vuosiin verrattuna. Myös esiasteiden määrä on ollut kasvussa jo pitkään.

Seulontoihin osallistunut satojatuhansia naisia

Kaikkiaan kohdunkaulan syövän seulontaan osallistui vuonna 2018 hieman yli 190 000 naista eli 70 prosenttia kutsutuista.

Rintasyöpäseulontaan puolestaan osallistui vuonna 2018 yli 300 000 naista eli 81 prosenttia kutsutuista. Seulontaohjelmassa löytyi lähes 2 000 rintasyöpää tai kasvainta, mikä oli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina.

Syöpäjärjestöihin kuuluvat Suomen Syöpäyhdistys ja sen jäsenjärjestöt, Suomen Syöpärekisteri sekä Syöpäsäätiö.