Lehtikuva/Emmi Korhonen

– Koronaepidemian hidastuminen jatkuu, mutta varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua, ministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteita koskevan hankintaesityksen, jolla varaudutaan koronavirusepidemian jatkumiseen.

STM esittää, että hankintoja tehdään myös suomalaisilta valmistajilta – näin voidaan turvata kotimaisen tuotannon käynnistyminen ja varusteiden saatavuus.

– Koronaepidemian hidastuminen jatkuu, mutta varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä. Täydennämme nyt suojavarustevarastoja ja samalla tuemme kotimaisen tuotannon käynnistymistä, mikä parantaa omavaraisuuttamme kriisitilanteissa, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Tilaukset kesä-elokuussa

Hankintapyyntö, jonka toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa, koskee kirurgisia suu-nenäsuojaimia, joita on tarkoitus hankkia vähintään 9 miljoonaa kappaletta sekä hengityssuojaimia, joita hankitaan vähintään 1,5 miljoonaa kappaletta. Lisäksi hankintalistalla on nitriilikäsineitä enintään 150 miljoonaa kappaletta ja suojatakkeja ja -esiliinoja kumpiakin 6 miljoonaa kappaletta.

Tilaukset on tarkoitus tehdä kesä-elokuun aikana, ja suojavarusteet varastoidaan Huoltovarmuuskeskukseen.

Tilatut määrät perustuvat STM:n mukaan tällä hetkellä käytettävissä olevaan kulutusarvioon.

Viime keskiviikkona 20.5. julkaistun suojavarusteiden tilannekuvan mukaan suojaimien riittävyys vaihtelee tuoteryhmittäin. Esimerkiksi kirurgisten suu-nenäsuojainten riittävyys on tällä hetkellä hyvä, mutta koronavirusepidemia ei ole vielä ohi, eivätkä suojaimien kansainväliseen markkinatilanteeseen liittyvät epävarmuudet ole poistuneet.