Lehtikuva/Wojtek Radwanski

Toisen maailmansodan aiheuttamien vaurioiden korjaamisesta lähtenyt kehitys valtioiden rauhanomaisesta rinnakkainelosta Euroopan mantereella tuotti uuden sopimusperusteisen järjestelmän – Euroopan unionin.

Pyrkimys demokraattisin menetelmin ja sopimuksin kehittää eurooppalaisten valtioiden ja ihmisten hyvinvointia on perustunut pitkään EU:n ympärille rakennettuihin hallintorakennelmiin ja mekanismeihin. Talouden, kaupan, ihmisten ilmaisu- ja liikkumisvapauksien liitto on taannut rauhan maanosassamme. Myös ihmisten elintaso on kiistatta noussut.

Kaunis ajatus väkivallattomasta ja yhtenäisestä Euroopastakin on sortumassa nyt lyhytnäköiseen itsekkyyteen. Kansalaiset eivät ole kiinnostuneet pitkäaikaisuuteen perustuvasta yhteisöllisyydestä.

Kansallismieliset poliitikot käyttävät tilannetta härskisti hyväkseen.

Kansallismieliset poliitikot käyttävät tilannetta härskisti hyväkseen. Yhtenäisvaltiot ovat heikentyneet ja tunkkainen nationalismi valtaa alaa ihmisten mielissä, esimerkkeinä Unkarin ja Puolan toiminta. Populismi kukoistaa.

Talous edellä laajentunut EU on kriisissä. Euroopan nykytilanne alkaa muistuttaa toisen maailmansodan jälkeistä tilannetta.

ILMOITUS

Kuulun edelleen niihin, jotka luottavat edustukselliseen demokratiaan ja sen puitteissa toimiviin instituutioihin, niiden puutteista huolimatta. EU:kin on perusluonteeltaan rauhanliitto ja sen toimintaa voidaan korjata.

Moniulotteiset ongelmat ja niiden ratkaisut, kuten universaalien ihmisoikeuksien toteuttaminen ja pandemioiden hallitseminen, eivät tapahdu yksinkertaisilla kansanäänestyksillä ja hetkessä.

Ympäristökysymykset ovat ratkaistavissa vain maailmanlaajuisesti yhteisymmärryksessä eri instituutioiden ja valtioryhmittymien kesken.

Moniriippuvuuksien maailmassa ei ole ollut enää pitkään aikaa yksinkertaisia ratkaisuja mihinkään asiakokonaisuuteen.

Tauno Hovirinta
Turku