Eeva Suorlahti

Ongelmien konkretisoinnissa on kuukausien, jopa vuosien työ, komitean puheenjohtaja Pasi Moisio ennakoi.

Sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva komitea on aloittanut työnsä sosiaaliturvaan liittyvien ongelmien kartoituksella. Komitean puheenjohtaja, Pasi Moisio kertoo sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla, että työn aluksi komitean kansanedustajajäseniltä on kerätty alustavia näkemyksiä siitä, mitä ovat ne sosiaaliturvan keskeiset ongelmat, joihin komitean tulisi etsiä ratkaisuja.

Komiteassa ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet.

Työn alkuvaiheessa ei pyritä etsimään ratkaisuja ongelmiin, vaan määrittelemään, mitä ongelmia ryhdytään ratkaisemaan. Niistä on erottunut neljä kokonaisuutta.

Ensimmäinen on vähemmän yllätyksellisesti sosiaaliturvan monimutkaisuus ja vaikeaselkoinen byrokratia. Etuuksia, käsitteitä ja määräytymisperusteita on paljon, ja ne voivat olla ristiriitaisia ja vastata huonosti asiakkaan elämäntilanteeseen. Se vaikeuttaa sosiaaliturvan hahmottamista, hakemista ja ennakoimista.

Toinen kokonaisuus on yleisesti tiedossa oleva sosiaaliturvan yhteensovittamisen vaikeus työn, yrittäjyyden ja muuttuvien elämäntilanteiden kanssa. Sosiaaliturva ei ole joustava tai ennakoitava muuttuvissa työ- ja elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan kannustin- ja byrokratialoukut heikentävät työnteon taloudellisia kannusteita.

ILMOITUS

Lisäksi toimeentulotuen ja asumistuen asema sosiaaliturvassa on hämmentävä. Toimeentulotuesta on muodostunut perusturvan ja asumistuen pysyväisluonteinen täydentäjä. Asumisen tuet ja asuntopolitiikka ovat irrallaan eivätkä ne tue toisiaan.

Neljäs kokonaisuus on palvelujen irrallisuus etuuksista. Työllisyys- ja sote-palveluita puuttuu, tai ne ovat vääräaikaisia ja kohdentuvat huonosti niitä tarvitseville etuuksien saajille.

Alussa liikutaan yleisellä tasolla

Moision mukaan ongelmien kartoittamista ja työstämistä jatketaan toukokuun ajan yhdessä komitean jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden kanssa etätyöskentelynä. Tarkoituksena on tuottaa materiaalia keskustelun pohjaksi komitean seuraavaa kokousta varten, joka on kesäkuussa.

”Sosiaaliturvan ratkaistavia ongelmia joudutaan käsittelemään alkuvaiheessa pakostakin hyvin yleisellä tasolla. Komitean jaostojen ja asiantuntijoiden ensimmäinen tehtävä on auttaa komiteaa konkretisoimaan ratkaistavat ongelmat – eli tarkentamaan mikä nykyisessä sosiaaliturvassa tarkalleen ottaen aiheuttaa kyseisen ongelman”, kirjoittaa Moisio.

Tätä sosiaaliturvan ongelmien konkretisointia hän pitää kuukausien, ellei vuosien työnä. Ennen kuin sosiaaliturvauudistus voi edetä ratkaisuvaihtoehtojen tarkasteluun., komitean jäsenten tulee saavuttaa riittävä yhteisymmärrys siitä, mikä nykyisessä sosiaaliturvassa aiheuttaa ongelman.

Sosiaaliturvakomitean työtä tukee viisi jaostoa: työllisyyden ja osaamisen jaosto, työ- ja toimintakykyjaosto, asumisen jaosto, hallintojaosto ja tutkimus- ja arviointijaosto.