Turun kaupunginvaltuutettu Anna Mäkipää haluaa selvittää, miten koronakriisi on vaikuttanut turkulaisten lasten ja nuorten tuen tarpeeseen.

– Lastensuojeluilmoitusten määrä on pudonnut ja tätä on pidetty erittäin huolestuttavana merkkinä. Ammattilaiset ovat katsoneet tämän johtuvan ensisijaisesti siitä, että ongelmia ei tuoda tietoon samalla tavalla kuin ennen ja näin ollen yhä useampi jää ilman apua, toteaa Anna Mäkipää (vas.) valtuustoaloitteessaan.

Mäkipää muistuttaa koronan on vaikuttaneen monin tavoin lasten ja nuorten elämään.

– Koulunkäynti ja opiskelu siirtyi etämuotoiseksi kun koulujen ja oppilaitosten tilat suljettiin. Samaan aikaan jouduttiin tekemään päätöksiä harrastuksiin liittyen. Muutoksilla on ollut vaikutusta myös lasten sosiaalisiin suhteisiin, turvaan ja perushoivaan.

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen on kehottanut kuntia tekemään lapsivaikutusten arviointia koronaan liittyvistä päätöksistä.

Perheiden tuen tarpeen arvioidaan kasvavan koronakriisin pitkittyessä. Myös lähiopetuksen keskeyttäminen on voinut vaikuttaa monen lapsen ja nuoren oppimiseen.

Mäkipää huomauttaa, että lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen on kehottanut kuntia tekemään lapsivaikutusten arviointia koronaan liittyvistä päätöksistä.

Pekkarisen mukaan lapsivaikutusten arviointi on edelleen lapsenkengissä. Lapsivaikutusten arviointien puutteellisuudesta ovat toistuvasti muistuttaneet myös lapsi- ja perhejärjestöt sekä lainsäädännön arviointineuvosto.