Lehtikuva/Nicolas Asfouri

Liikkumisen helpottuminen on nopeuttanut ja lisännyt tartuntatautien leviämistä. Rokotusten avulla on kuitenkin kyetty torjumaan yhä useampia tauteja. Isorokko on kokonaan hävinnyt maapallolla ja poliokin on ahdistettu muutamille uskonnollisten, rokotusten vastaisten piirien hallitsemille alueille.

Virukset tarvitsevat isäntäsolun voidakseen monistaa itseään. Erityisesti ne virukset, joiden isäntinä voi toimia ihmisen lisäksi muukin laji, ovat pandemioiden aiheuttajia. Virusten parhaimmaksi torjuntakeinoksi on todettu joko kuolleen tai elävän, mutta muunnellun viruksen istuttaminen ihmiseen eli rokottaminen.

Turvallisen rokotteen kehittäminen kestää vuoden, ehkä pitempäänkin, joten meillä pitää olla käytössä yllättävän kulkutaudin torjuntaan hyvät valmiudet. Nyt sählinkiä on tapahtunut useissa kohdissa, ja sellaisten estäminen tulevaisuudessa edellyttää huolellista ennakkovalmistautumista.

Eri maiden välinen yhteistyö lujittaa rauhantilan säilymistä maapallolla.

Tähän tehtävään voitaisiin kouluttaa erilliset valmiusjoukot. Nämä voisivat koostua ihmisistä, jotka aseellisen palvelun sijasta haluavat edistää rauhanomaisia vaihtoehtoja.

Hengityssuojaimien valmistus ei ole suinkaan ainoa tehtävä, mihin tällaisia valmiusjoukkoja voitaisiin käyttää. Lienee itsestään selvää, että toimintansa ohjaamiseksi ne tarvitsevat lainsäädännön ja virkavastuussa olevan johdon.

Selvää lienee myös se, ettei Suomi yksin pysty seuraamaan erilaisten yhteiskunnillemme vaarallisten taudinaiheuttajien muuntumista, vaan se vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Eri maiden välinen yhteistyö lujittaa rauhantilan säilymistä maapallolla. Eli valmiusjoukoissa toimiminen olisi monille oikea vaihtoehto asepalvelun tilalle.

Markku J Kekäläinen
Espoo