Lehtikuva/Jaafar Ashtiyeh

Iso-Britanniassa 127 kansanedustajaa vaatii pakotteita, jos suunnitelma toteutuu. Palestiina-ystävyysryhmän puheenjohtaja kysyy Suomen kannasta.

Eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Israelin suunnitelmasta liittää Länsirannan maa-alueita osaksi Israelia.

Mikä on Suomen hallituksen kanta Israelin suunnitelmaan liittää Länsiranta osaksi Israelia ja millaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä Israelin kansainvälistä oikeutta rikkovan suunnitelman haastamiseksi, Honkasalo kysyy.

– Länsirannan anastaminen Israelin toimesta on tänä päivänä kasvava ja merkittävä uhka kestävälle rauhalle Lähi-idässä. Israelin suunnittelemat toimet uhkaavat tehdä kansainvälisen yhteisön ja Suomen tukeman kahden valtion ratkaisun toteuttamisen mahdottomaksi, Honkasalo toteaa.

Israelin uuden hallituksen 20. huhtikuuta solmimaan ohjelmaan kirjattiin, että hallitus voi aloittaa Länsirannan alueiden, mukaan lukien Israelin siirtokuntien, virallisen liittämisen Israeliin 1. heinäkuuta alkaen.

Iso-Britanniassa 127 kansanedustajaa on vaatinut, että Israelille asetetaan talouspakotteita, jos se toteuttaa Länsirannan haltuunoton.

ILMOITUS

Honkasalo muistuttaa, että maa-alueiden anastaminen sotatoimin rikkoo YK:n peruskirjaa. Länsirannan anastaminen rikkoisi myös YK:n turvallisuusneuvoston sitovia päätöslauselmia.

Israelin suunnittelemat toimet Länsirannalla muodostaisivat vakavan kolauksen kansainväliselle sääntöpohjaiselle järjestelmälle, hän toteaa.

Sama tilanne kuin Krimillä

– Päättäväiset toimet tässä asiassa ovat tarpeellisia myös siksi, että Yhdysvaltain hallitus on hiljattain muuttanut kantaansa ja linjannut, etteivät Israelin siirtokunnat sittenkään riko kansainvälistä oikeutta. On täten entistä tärkeämpää, että EU ja Suomi ottavat asiassa selkeän linjan ja puolustavat ihmisoikeuksia ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää.

Honkasalo vertaa tilannetta EU:n toimiin Venäjän otettua haltuunsa Krimin niemimaan. Silloin EU kielsi Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tuotteiden tuonnin unionin alueelle. Nyt EU:n tulee toimia Israelin suunnitteleman kansainvälisen oikeuden vastaisen anastuksen haastamiseksi.

Israel on vuodesta 1967 alkaen siirtänyt miehittämilleen alueille omaa siviiliväestöään, mikä rikkoo kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Näissä Israelin perustamissa siirtokunnissa asuu tänä päivänä yli 600 000 israelilaista.

Honkasalo kysyy hallitukselta myös, tukeeko se Israeliin kohdistuvien pakotteiden tai rajoittavien toimenpiteiden, kuten Israelin Länsirannan laittomista siirtokunnista peräisin olevien hyödykkeiden tuontikiellon, käyttöönottoa, jos Israelin suunnitelma toteutuu.