Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Koronapandemiasta johtuvien lomautusneuvottelujen määrä on kasvanut huimasti SAK:n luottamusmieskyselyn mukaan.

Kuukausi sitten 52 prosenttia kyselyn vastanneista kertoi, että heidän työpaikallaan on jo käyty tai käydään parhaillaan neuvotteluja lomautuksista. Nyt luku on 69 prosenttia.

Luottamusmiehistä 38 prosenttia kertoo, että työpaikalla on jo lomautettu työntekijöitä. Yksityisellä palvelualalla lomautukset ovat käynnissä puolella työpaikoista. Lomautukset ovat alkaneet nyt myös julkisella sektorilla (23 %).

Irtisanomisia vähän

Huolestuttavaa on, että 15 prosenttia vastasi, että työ ei ole todellisuudessa vähentynyt, mutta työnantaja on vedonnut koronaviruksen vaikutuksiin.

‒ Positiivista on, että irtisanomisia on vähän. Noin 3 prosentilla työpaikoista on irtisanottu, noin 5 prosentilla irtisanomisista vielä neuvotellaan, SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko kertoo.

Muita sopeutuskeinoja ovat muun muassa työaikojen uudelleenjärjestely (35 %), työntekijöiden siirtäminen muihin tehtäviin (34 %) sekä vuosilomien siirto (29 %).

Luottamusmies on ollut monelle tärkeä tiedonlähde muutoksessa. 69 prosenttia kertoo, että on auttanut luottamusmiehen roolissa työttömyysturvakysymyksissä tai työttömyyskassan kanssa asioimisessa.

ILMOITUS

Kyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa, miten työnantaja on perustellut lomautukset ja irtisanomiset.

‒ Puolet tähän vastanneista (51 %) kertoo, että työ on vähentynyt taloudellisesta ja vajaa kolmannes (29 %) tuotannollisista syistä. Huolestuttavaa on, että 15 % vastasi, että työ ei ole todellisuudessa vähentynyt, mutta työnantaja on vedonnut koronaviruksen vaikutuksiin.

 Enemmän tietoa kaivattiin lomautettujen valintaperusteista

Suurin osa on sitä mieltä, että työnantaja on antanut lomautus- tai irtisanomistilanteessa riittävästi tietoa perusteista, toimeenpanosta ja lomautettujen ja irtisanottujen määrästä.

‒ Parempaa tietoa kaivattaisiin kuitenkin siitä, millä perusteilla lomautetut ja irtisanotut henkilöt on valittu. 23 prosenttia ilmoitti, ettei ole saanut riittävästi tietoa, ja 7 prosenttia ei osaa vastata.

Huolestuttavaa on myös se, että kolmannes luottamusmiehistä kokee, että henkilöstön edustajia ei ole otettu aidosti mukaan neuvotteluihin koronatoimenpiteistä.

‒ Näyttää siltä, että koronatilanne ei ole muuttanut luottamusmiesten kokemusta siitä, että usein yt-neuvotteluissa asiat on päätetty jo etukäteen, eikä aitoja neuvotteluja välttämättä käydä.

Yli puolet vastaajista kertoo myös, että koronapandemia on aiheuttanut työntekijöille henkistä pahoinvointia, kuten ahdistusta tai ongelmia työssä jaksamisessa (47 % joillekin työntekijöille ja 9 % useille työntekijöille).

‒ Osalla työpaikoista työnantaja tarjoaa tukea ja apua henkiseen jaksamiseen ja mahdolliseen ahdistukseen työterveyshuollon kautta. Joillakin työpaikoilla on perustettu myös tukitiimejä ja kriisiryhmiä sekä tarjottu keskusteluyhteys puhelimen tai netin kautta työpsykologille. Toisaalta yhtä monet luottamusmiehet kertovat, että työnantaja ei ole tarjonnut minkäänlaista tukea työntekijöiden henkiseen jaksamiseen poikkeusoloissa.

SAK:n luottamusmieskysely tehtiin ajalla 28.4.‒4.5.20202 ja siihen vastasi 683 henkilöä.