Antti Yrjönen

Hallitus haluaa jatkaa valmiuslain tiettyjä asetuksia.

Vasemmistoliito nosti keskiviikkona esiin koronavirus-asiantuntijoihin kohdistuneen asiattoman kohtelun, kun eduskunta keskusteli valmiuslain jatkamisesta. Tiistaina THL:n johtaja Mika Salminen joutui ryöpytyksen kohteeksi Ilta-Sanomissa ja sosiaalisessa mediassa. THL vastasi keskiviikkona ryöpytykseen blogikirjoituksella.

Ryhmäpuheenvuoron pitänyt Veronika Honkasalo huomautti, että asiantuntijoiden suosituksia voidaan arvioida myös kriittisesti.

– Epidemiaa ei kuitenkaan torjuta huutoäänestyksin, ja lisääntynyt asiantuntijuuden politisointi on huolestuttava ilmiö. Asiantuntijat ovat joutuneet kohtaamaan myös täysin asiatonta kohtelua, Honkasalo sanoi.

Honkasalo toisti hallituksen viestin, että Suomi ei voi olla kokonaan täysin turvassa koronavirukselta. Se ei ole realistinen vaihtoehto.

– Kun rajoitustoimia asteittain puretaan, kyky tehokkaaseen testaamiseen, jäljittämiseen, eristämiseen ja hoitamiseen on ensiarvoisen tärkeää.

ILMOITUS

Puheenvuorossaan Honkasalo mainitsi myös koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tehtyjen rajoitteiden hinnan.

– Esimerkiksi Helsingissä palvelutarpeen kasvu näkyy kriisipäivystyksessä. Riskiryhmissä ovat esimerkiksi lapset, joiden perheissä kärsitään päihde- tai mielenterveysongelmista tai väkivallasta sekä lapset, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä. Kriisi on synnyttänyt myös uusia avuntarvitsijoiden ryhmiä.

Samoin terveydenhoidossa voi olla edessä uusia ongelmia, kun kiireetöntä hoitoa on lykätty ja aikoja on jätetty käyttämättä.

– Kun hoito viivästyy, tilanne voi pahentua. Vasta tulevaisuudessa nähdään, millaisia nämä vaikutukset tulevat olemaan ja kuinka mittavasta hoivavelasta on kyse.

– Koska rajoituksilla on raskaita seurauksia, on tärkeää, että niitä puretaan heti kun mahdollista. Tämän on tapahduttava hallitusti ja tilannetta on seurattava herkeämättä.

Perustuslain merkitys

Puheenvuoron lopuksi Honkasalo nosti vielä esiin perustuslain noudattamisen merkityksen.

–  Perustuslaki ja lainsäädäntö asettavat ehdot hallituksen ja viranomaisten toiminnalle. Elämme onneksi maassa, jossa hallitukset eivät tee mitä tahansa, vaan kaiken toiminnan on perustuttava lakiin.

Etenkin poikkeusoloissa perustuslaissa on pidettävä kiinni, Honkasalo sanoi.

– Kun puututaan perusoikeuksiin, vain välttämättömät, oikeasuhtaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat ratkaisut ovat mahdollisia.