Lehtikuva/Anni Reenpää

”On ollut todella kiusallista joissakin kohdissa, että tulee epäselviä ohjeita. Nyt pitää saada selkeät ohjeet tai asioista on linjattava paikallisesti.”

Yhteiskunnan rajoitusten osittaista poistoa tervehditään ilolla matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavassa MaRassa ja kuntien etujärjestössä Kuntaliitossa. Järjestöt kuitenkin painottavat, että palveluita avattaessa on oltava tarkkana, jottei hyvä tarkoitus käänny itseään vastaan.

Hallitus linjasi muiden muassa maanantaina, että ravintolat voidaan avata ”asteittain ja tietyin edellytyksin” 1. kesäkuuta, julkisia tiloja avataan ”hallitusti” samana päivänä.

– Tärkein asia ravintoloita avattaessa on, että rajoituksia tai asteittaista avaamista ei aseteta niin tiukaksi, että siitä syntyy enemmän kuluja kuin syntyy tuottoa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo STT:lle.

Lapin mukaan liiketaloudellisesti kannattamaton tilanne voisi syntyä, jos ravintoloissa edellytettäisiin esimerkiksi tiukasti määriteltyä turvaväliä. Tällöin pienet ravintolat ja pubit eivät voisi toimia.

Myös ravintoloiden anniskeluajoille asetettavat liian tiukat aikaraamit voisivat olla kuolinisku ravintolalle, joka elää ruoanmyynnin lisäksi anniskelusta, Lappi sanoo.

ILMOITUS

Hallituksen on määrä antaa ensi viikolla arvionsa siitä, miten ravintoloita ja kahviloita voidaan avata turvallisesti ja minkälaisia rajoituksia niille asetetaan. MaRan toimitusjohtaja toivoo, että ravintolat velvoitettaisiin pitämään korostuneesti huolta hygieniasta, mutta muutoin lainsäädäntö pysyisi yleisellä tasolla.

– Ravintoloiden korona-ajan omavalvontaohje olisi joustavampi erilaisia tilanteita varten kuin lainsäädäntö, jossa säädetään kaavamaisesti, miten ravintola voi toimia. Lainsäädännöstä seuraa helposti tilanne, että ainakaan osa ravintoloista ei voi niillä edellytyksillä toimia kannattavasti, Lappi sanoo.

Käsityötä ja räätälöintiä

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo viestin kunnanjohtajien suunnalta olevan, että julkisten tilojen avaamiseen liittyy monia haasteita, joista kuitenkin selvitään. Karhunen katsoo, että pallo heitettiin kunnille asteittaista avaamista koskevissa tulkinnoissa.

– Hallituksen suunnaltahan kuultiin paljon suosituksia. Tässä näyttää olevan suuri paikallinen liikkumavara sille, miten palveluita otetaan asteittain käyttöön ja miten arvioidaan turvallisuus.

Tilojen avaamiseen liittyy Karhusen mukaan paljon kysymyksiä. On tarkasteltava, miten palvelut voidaan avata hygieniaohjeita ja turvavälejä noudattaen. Suuri kysymys liittyy myös kokoontumisrajoitukseen, joka kesäkuun alussa kasvaa 10 ihmisestä 50:een.

– Porrastetaanko kävijämääriä kirjastoissa ja uimahalleissa? Miten kulttuurilaitoksissa ja liikuntapaikoilla luodaan sellainen tilanne, että hallituksen asettamat edellytykset täyttyvät, Karhunen pohtii.

– Tämä tulee olemaan todella käsityötä ja räätälöintiä, hän jatkaa.

Selvät ohjeet tai paikalliset päätökset

Kunnat perkaavatkin palveluitaan läpikotaisesti, mutta filosofisilta kysymyksiltä ei voida välttyä. Mikä siis on kokoontuminen? Ruokamarketeissa tai kauppakeskuksissa asioivien asiakkaiden kohdalla ei noudateta kokoontumisrajoituksia, mutta noudatetaanko niitä uimarannoilla tai puistoissa?

– Sehän tässä on ollut todella kiusallista joissakin kohdissa, että tulee epäselviä ohjeita. Nyt pitää saada selkeät ohjeet tai asioista on linjattava paikallisesti, Kuntaliiton Karhunen sanoo.

MaRan Timo Lappi tulkitsee niin, ettei 50 henkilön kokoontumisrajoitus koskisi normaalia ravintolatoimintaa lainkaan.

– Se olisi ravintoloille katastrofi. Jos tuhannen asiakaspaikan ravintolaan saa ottaa 50 henkeä, siitä ei tulisi kannattavaa, Lappi sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kerrotaan STT:lle, että kokoontumisrajoituksia täsmennetään hallituksen periaatepäätöksessä, jota on määrä käsitellä valtioneuvoston istunnossa torstaina. Ministeriö tekee periaatepäätöksen pohjalta ohjauskirjeen, johon aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukeutuvat ohjeita antaessaan.

– Kokoontumisrajoitusten käytännön suunnittelu ja toteutus tapahtuu kunnissa ja alueilla, STM:stä kerrotaan sähköpostitse.

Moni pääsee takaisin töihin

Palveluiden asteittainen avaaminen tarkoittaa myös sitä, että moni lomautettu ihminen pääsee takaisin työpaikalleen. Kuntaliiton Karhusen mukaan lomautusneuvotteluita on käyty tai käydään 150 kunnassa ja neuvotteluiden piirissä on 37 000 työntekijää.

– Avaamiset koskevat paljolti tällaisia kulttuurilaitoksia. Kyllä moni nyt pääsee niihin oikeisiin omiin töihinsä, Karhunen sanoo.

Tilanne on sama ravintola-alalla, jonka työntekijöistä suurin osa on ollut ravintoloiden sulkemisen jälkeen lomautettuna. Lappi on kuitenkin varovainen arvioimaan, kuinka moni ravintola uskaltaa kutsua koko henkilökuntansa töihin kesäkuusta alkaen.

– Jokainen ravintola joutuu aprikoimaan, uskaltavatko ihmiset tulla ravintoloihin kesäkuun 1. päivänä. Varmasti patoutunutta kysyntää on ja siinä mielessä myös terassien aukaiseminen on erittäin tärkeää. Se luo ravintoloille mahdollisuuden laajentaa asiakaspaikkojaan.

Ravintolatyöntekijöiden tilanteeseen vaikuttaa ravintoloiden tukipaketti, josta hallituksen on määrä kertoa tällä viikolla. Tukipaketin olisi Lapin mukaan oltava riittävän suuri, jotta toiminta saataisiin jälleen pystyyn.

– Ravintoloilla on tälläkin hetkellä vuokria, veroja ja palkkoja jäänyt maksamatta ja kassat kumisevat tyhjyyttään. Jos tukipaketti jää liian pieneksi, niin millä rahalla kesäkuussa aletaan maksaa palkkoja ja hankkia elintarvikkeita, Lappi kysyy.

MaRa on arvioinut, että tukipaketin mittaluokan täytyisi olla vähintään 350 miljoonaa euroa.