Antti Yrjönen

Vasemmiston Hänninen arvioi, että koronakriisi voi muuttaa paljon.

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen arvioi vappupuheessaan, että poikkeusolojenkin aika on osoittanut työväenliikkeen merkityksen.

– Viesti on ollut selkeä. Me pidämme huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista ja ketään ei jätetä yksin, Hänninen sanoi.

– Solidaarisuus ja toisista välittäminen näkyy ihmisten käyttäytymisessä. Suosituksia noudatetaan ja lähimmäisiä autetaan.

Kriisi osoitti, kuinka nopeasti kaikki voi muuttua.

Prosessit kiihtyvät

Hänninen muistutti siitä, että kriisi usein pistää elämänarvot uusiksi ja pakottaa pysähtymään.

– Tutkijat ovat osoittaneet, että talouskriisit ovat yhteiskunnallisen muutoksen kannalta merkittäviä, hän totesi.

ILMOITUS

– Talouskriisit nostavat esiin uusia poliittisia ideoita, kiihdyttävät jo meneillään olevia prosesseja ja tuovat politiikkaan myös uusia kysymyksiä ja keinoja.

Hän arvioi jo nyt voivan nähdä, että kriisi on tehnyt entistä näkyvämmäksi jo olemassa olleet jaot.

– Ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa toimeentulon varmuuden, arjen sujuvuuden ja avunsaannin kannalta. Perheissä, joissa ongelmat ovat kasautuneet jo ennen kriisiä, tilanne on erityisen vaikea, Hänninen sanoi.

Hän mainitsi myös työelämän jaot.

– Etätyö on pääsääntöisesti keskiluokan etuoikeus ja raskasta vuorotyötä esimerkiksi kaupan alalla ja siivoojina tekevät kokevat niin normaali- kuin poikkeusoloissakin enemmän vaikeuksia yhdistää perhe ja työelämä, Hänninen muistutti.

– Naisvaltainen, julkinen sektori kamppailee kriisin etulinjassa niin sosiaali- ja terveysalalla kuin varhaiskasvatuksessa.

Hänninen päättelee saamastaan kansalaispalautteesta ja julkisesta keskustelusta, että naiset kantavat myös suuremman vastuun lasten etäopetuksesta, kouluruuan korvaamisesta ja kaikesta siitä valtavasta huolesta, mikä poikkeusaikaan ja lasten sopeutumiseen liittyy.

– Erityisen vaikeassa asemassa ovat nytkin yksinhuoltajat, joista valtaosa on naisia. Erityisen vaikeassa asemassa ovat myös yksinäiset ja pienituloiset vanhukset, joista heistäkin valtaosa on naisia, hän sanoi.

Naisten työ arvokasta

Hänninen totesi kriisin tehneen selväksi, kuinka nopeasti kaikki voi muuttua.

– On hyvin inhimillistä, että tämä on myös monelle hyvin ahdistavaa ja pelottavaa. Koronan aiheuttamassa kriisissä niin kuin kriiseissä yleensäkin on kuitenkin myös mahdollisuus muutokseen ja arvojen uudelleen punnitsemiseen koko yhteiskunnan tasolla, hän sanoi.

– Voisiko esimerkiksi oikeiston kapean talousajattelun nyt vihdoinkin kunnolla haastaa? Sen sijaan, että mittaamme jatkuvasti tehokkuutta ja kilpailukykyä tunnustaisimme kunnolla, että myös naisvaltaisen julkisen sektorin tekemä työ on taloudellisesti arvokasta.