Pekka Helminen

Turun alueella kasvavien puiden ja kokonaishiilivaraston kokonaismäärää sekä viheralueiden pinta-alaa tulee järjestön mielestä lisätä.

Turun Vasemmistoliitto esittää, että Turun kaupunki alkaa tarkasti ja säännöllisesti seurata kokonaishiilivaraston määrää ja linjata, että Turun alueella kasvavien puiden ja kokonaishiilivaraston kokonaismäärää sekä viheralueiden pinta-alaa lisätään.

Jotta Turku olisi oman tavoitteensa mukaisesti hiilineutraali vuonna 2029, Turku tarvitsee nykyiset puunsa, metsänsä ja puistonsa – ja enemmänkin, järjestö toteaa kannanotossaan ja muistuttaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi viheralueet sitovat vettä, mikä suojaa Turkua mahdollisilta ilmastonmuutoksen aiheuttamilta kasvavilta sademääriltä ja tulvilta.

Onnellisuutta viheralueista

”Viheralueilla liikkuminen lisää ihmisten onnellisuuden tunnetta ja parantaa terveyttä muun muassa lieventämällä stressiä ja korkeaa verenpainetta. Kun puistoja ja metsiä on riittävästi kaikilla Turun alueilla, kaupunki on mahdollisimman terveellinen, turvallinen ja viihtyisä paikka elää kaikille kuntalaisille”, järjestö toteaa

Tällä hetkellä ongelmana vasemmistoliiton mukaan on se, että Turun kaupunki nakertaa pala palalta korvaamattomia puistoalueitaan erilaisten rakennushankkeiden tieltä.

– Puiden ja puistoalueiden määrä sekä hiilivaraston koko eli puu-, puisto- ja hiilitaseet olisivat heti otettavissa käyttöön kaupungin omana virkatyönä, sanoo Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.

ILMOITUS

Hän jatkaa, että vastaavasti viheralueiden hoidon hyvä laatu pystytään varmistamaan parhaiten ottamalla työt kaupungin omaksi toiminnaksi.

”Vihersormiperiaate” käyttöön

– Kun taseet ovat kaupungin tarkassa seurannassa, kaikki Turun alueella kaadettavat puut tai maan tasalle lanattavat viheralueet – myös uusilta kaavoitettavilta alueilta ja jo käytössä olevilta tonteilta – lasketaan mukaan Turun taseiden pienenemisenä, mikä on tällöin korvattava kokonaan uusilla istutuksilla.

– Turku voisi samalla ottaa kaupunkiluontonsa suojelussa seuraavan harppauksen siten, että nykyisten viheralueiden väleille istutetaan ns. vihersormiperiaatteella uusia viheryhteyksiä uusilla puilla ja puistoilla, jolloin niin ihmiset kuin eläimetkin pääsevät liikkumaan ja reippailemaan luonnonmukaisessa ympäristössä pitempiäkin promenadeja. Parhaimmillaan Turku seuraa säännöllisesti ja edistää koko kaupungin alueella kasvavien kasvien – kuten esimerkiksi pensasmaisten keskittymien – ja eläinten lajiston monimuotoisuutta, pohtii Lindfors.