Lehtikuva/Hanna Matikainen

OAJ kysyi opettajilta

Kyselyyn vastasi yli 2 000 opettajaa, joista 92 prosenttia työskenteli kunnan ja 8 prosenttia yksityisen työnantajan palveluksessa.

Yli 80 prosenttia vastaajista työskenteli omalla työpaikallaan.

Etätyössä tai osittain etätyössä oli 13 prosenttia vastaajista.

Lomautettuna oli kyselyn aikana 6 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastasi noin 600 esiopetuksen opettajaa. Heistä 93 prosenttia oli järjestänyt etänä toimintaa.

ILMOITUS

Lapsiryhmien erityisopettajista 72 prosenttia oli järjestänyt etänä tukea lapsille.

Yli 2 000 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajaa, erityisopettajaa sekä päiväkodinjohtajaa vastasi kyselyyn poikkeustilan vaikutuksista.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat huolissaan koronavirustartuntariskistä. Puolet kyselyyn vastanneista kertoi kokevansa pelkoa ja ahdistusta työskennellessään päiväkodissa pandemian aikana.

Kuitenkin kaksi kolmesta vastaajasta kertoi pystyvänsä keskittymään työhönsä myös poikkeustilassa.

Lomautukset huolettavat

Kyselyn mukaan lomautukset alkavat useissa yksityisissä päiväkotiyrityksissä. Lomautusilmoituksen oli saanut 37 prosenttia yksityisissä päiväkodeissa työskentelevistä varhaiskasvatuksen opettajista. Kuusi prosenttia oli lomautettuina.

Kunnallisella puolella yhdeksän prosenttia varhaiskasvatuksen opettajista oli saanut lomautusilmoituksen.

Lomautustilanne on muuttunut kyselyn ajankohdasta. OAJ:n tietojen mukaan lomautukset koskevat jo valtaosaa yksityisistä päiväkodeista. Toisaalta myös ensimmäisistä peruutuksista on ilmoitettu.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen huomauttaa tilanteesta.

– Onko koronan vastaisessa etulinjassa toimimisesta varhaiskasvatuksen opettajille kiitoksena lomautus? Eikö vapautuvaa resurssia tulisi lomautusten sijaan käyttää varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja suunnitteluun, arviointiin, hyvien käytänteiden jakamiseen, opetusmateriaalin laatimiseen ja koulutukseen? Näin on toimittu muun muassa Norjassa ja Tanskassa.

Opettajat kaipaavat selkeämpää ohjeistusta

Opettajat kaipaavat selkeämpää ohjeistusta poikkeusoloissa työskentelyyn.Vastaajista vain 35 prosenttia kertoi saaneensa ohjeen esimerkiksi siitä, kuinka monta lasta saa olla ryhmässä korona-aikana.

Epäselväksi oli myös jäänyt se, kuinka varhaiskasvatustoiminta ja esiopetus pitäisi toteuttaa poikkeusoloissa sekä kuinka tartuntoja tulisi ehkäistä. Opettajista kolmasosa ilmoitti, ettei ollut saanut asiasta selkeitä ohjeita.

Vastaajista 55 prosenttia kertoi, että lapsiryhmiä oli yhdistetty. Joka viides vastaaja kertoi, että myös päiväkoteja on yhdistetty.

– Kuntien ja muiden varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjien ei pidä yhdistellä yksiköitä tai ryhmiä. Lapsia ei pidä siirtää ryhmästä tai toimipaikasta toiseen, vaan varhaiskasvatus täytyy järjestää tutussa paikassa ja väljässä ryhmässä, Luukkainen uskoo.

Luukkaisen mukaan julkisia kokoontumisia sääntelevä kymmenen henkilön maksimikoko pitää linjata poikkeusolojen ajaksi koskemaan myös päiväkotien lapsiryhmiä.

Työturvallisuuteen liian vähän huomiota

OAJ:n mielestä varhaiskasvatuksen opettajien työturvallisuuteen on kiinnitetty liian vähän huomiota. Myös varhaiskasvatuksessa täytyy turvata asianmukainen suojavarustus tarpeen vaatiessa.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodin johtajien työhyvinvointi on heikentynyt. Riittäväksi työhyvinvoinnin tueksi saamansa avun ja kannustuksen koki vain 45 prosenttia vastaajista.

Opettajista sekä johtajista valtaosa luottaa tulevaisuuteen ja kokee työnsä tärkeäksi, vaikka poikkeusolot aiheuttavat ongelmia ja pelkoa.

Opettajat tehneet digiloikan

Lähes kaksi kolmasosaa kaikista vastanneista oli toteuttanut etänä esiopetusta tai varhaiskasvatukseen liittyvää, ja sitä tukevaa toimintaa, Luukkainen uskoo.

Monet vastaajat kertoivat, että etäkäyttöä haittaavat päiväkotien puutteelliset verkkoyhteydet sekä välineistö. Esimerkiksi tietokoneita on liian vähän ja eri ohjelmien käyttöluvissa on epäselvyyksiä.

Reilu kymmenesosa vastaajista kertoi järjestäneensä videotapaamisia lasten kanssa.

OAJ kysyi opettajilta

Kyselyyn vastasi yli 2 000 opettajaa, joista 92 prosenttia työskenteli kunnan ja 8 prosenttia yksityisen työnantajan palveluksessa.

Yli 80 prosenttia vastaajista työskenteli omalla työpaikallaan.

Etätyössä tai osittain etätyössä oli 13 prosenttia vastaajista.

Lomautettuna oli kyselyn aikana 6 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastasi noin 600 esiopetuksen opettajaa. Heistä 93 prosenttia oli järjestänyt etänä toimintaa.

Lapsiryhmien erityisopettajista 72 prosenttia oli järjestänyt etänä tukea lapsille.