Lehtikuva/Mikko Stig

Yleisötapahtumien järjestämiskielto on vienyt esiintyviltä muusikoilta toimeentulon.

Muusikkojen liitto vetoaa hallitukseen musiikin esittäjien toimeentulon turvaamiseksi koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Yleisötapahtumien järjestämiskielto on liitonkin mielestä välttämätön, mutta sen seuraukset ovat vieneet musiikkia esittävien freelancereiden toimeentulon. Liiton mukaan työttömyysturva tavoittaa vain pienen osan tästä epätyypillisesti työllistyvästä joukosta.

”Ravintola-ala tarvitsee kriisitukensa, mutta elävää musiikkia ei voi noutaa mukaan tai toimittaa kotiin kuljetettuna – musiikkiesitykset ovat estyneet täysin”, liitto muistuttaa vetoomuksessaan. Siksi se pitää valtion tukitoimia livemusiikille nyt välttämättöminä.

Olemassa olevat järjestelmät ja tuet eivät tavoita suurinta osaa freelancereista.

Ravintolakeikkojen ja suurten konserttien lisäksi tauolla ovat nyt kaikki muutkin esiintymiset, kuten päiväkodeissa, palvelutaloissa tai kouluissa järjestettävät tilaisuudet.

Suoraa tukea muusikoille

”Elävän musiikin estyttyä yleisötapahtumien kiellon myötä on kohdistettava suoraa tukea toimeentulonsa kokonaan menettäneille musiikin esittäjille”, Muusikkojen liitto vetoaa.

ILMOITUS

Suomessa on noin 3 000 päätoimisesti musiikkia esittävää freelanceria, joiden keskikuukausiansiot jäävät noin 2 500 euroon.

Vetoomuksessa arvioidaan kokonaismenetyksen maalis–kesäkuulta olevan noin 30 miljoonaa euroa. Olemassa olevat järjestelmät ja tuet eivät tavoita suurinta osaa freelancereista, vaan ne kattavat menetyksistä vain noin 3 miljoonaa.

Suoran tuen tarve on maalis–kesäkuun osalta noin 27 miljoonaa, ja jos rajoitukset jatkuvat heinäkuun, tukitarve nousee noin 35 miljoonaan, vetoomuksessa arvioidaan.

Hallitus päätti 22. huhtikuuta kieltää yli 500 hengen yleisötilaisuudet heinäkuun loppuun saakka.

Kun esiintymistilaisuuksia ei ole, yritystuet eivät päädy musiikin esittäjille asti.

”Tuen kohdistaminen suoraan musiikin esittäjille on kustannustehokas tukimalli, ja riskiä hävikistä tai tuen jäämisestä matkalle ei ole. Tuen kanavoinnille on alalla olemassa valmiita tukijärjestelmiä, joissa voidaan myös välttää tukien päällekkäisyys.”

”Säästöt on nyt käytetty”

Akuutin suoran tuen rinnalle tulee Muusikkojen liitto esittää rahoitusraamia tai rakennetukea, jolla voitaisiin korjata koronavaikutuksia pitkäjänteisesti.

Liiitto ehdottaa myös tappiotakuuta, sitten kun elävän musiikin tilaisuuksia aletaan taas järjestää. Yleisökapasiteetti saattaa olla silloin vielä rajoitettu ja yleisön saapuminen myös tavanomaista epävarmempaa.

”Säästöt ja puskurit on nyt käytetty, ja hallituksen on ensi tilassa ryhdyttävä toimiin musiikin esittäjien toimeentulon turvaamiseksi”, liitto päättää vetoomuksensa.