NREP

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata tontinvarausta Lapinlahden kevät -hankkeelle.

Lapinlahden sairaala-alueen suunnittelukilpailun ainoa ehdokas ja voittaja jätettiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa pöydälle jo toisen kerran.

Jo ennen pöydälle jättämistä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ilmoitti, että sen mielestä sairaala-alueen kehittämistä ei pidä jatkaa kilpailun voittaneen Lapinlahden kevät -suunnitelman pohjalta.

– Esitys heikentää oleellisesti Lapinlahden sairaalakokonaisuuden ja siihen kuuluvan puiston kulttuurihistoriallisia arvoja ja muuttaa alueen käytön luonnetta sille sopimattomalla tavalla, kommentoi kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Mia Haglund.

Ehdotuksen takana ovat kiinteistösijoitusyhtiö NREP, yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen konsulttiyhtiö Oaklins Merasco sekä kolme arkkitehtitoimistoa: Ark-Byroo, Arkkitehtitoimisto OPUS ja Arkkitehdit Soini & Horto.

Siinä sairaalarakennuksen korjauskuluja katettaisiin muun muassa alueelle rakennettavalla viisikerroksisella hotellilla.

ILMOITUS

Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä suunnitelma vie aluetta sen kulttuurihistoriasta poikkeavaan suuntaan. Ryhmän mukaan hotellitoiminta sinetöisi peruuttamattomasti alueen luonteen muutoksen kulttuurihistoriasta poikkeavaan suuntaan.

Liika lisärakentaminen on riski

Kannanotossaan valtuustoryhmä huomauttaa suunnitelmassa olevan merkittävä määrä lisärakentamista verrattuna olemassa oleviin rakennuksiin. Kilpailun tavoitteissa kuitenkin edellytettiin toiminnan sijoittumista pääosin nykyisiin rakennuksiin.

Myös esimerkiksi Lapinlahteen perehtynyt arkkitehti Tapani Mustonen pitää vääränä lähtökohtana sitä, että lisärakentamalla peitettäisiin korjauskustannuksia, koska tätä kautta tuhottaisiin ainutlaatuista puistoaluetta.

Vasemmistoliitto on aikaisemmin hyväksynyt suunnittelukilpailun ja sen ehdot.

Nyt kaupungin tulisi valtuustoryhmän mielestä kuitenkin lähteä hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja alueen kehittämiseksi.

– Tässä tilanteessa katsomme, että kaupungin on oltava valmis käyttämään omaa rahaansa rakennusten korjaamiseen. Tällä hetkellä tiloissa oleva toiminta on erittäin hyvää ja tarpeellista. Olisi hienoa, mikäli tulevassa ratkaisussa se voisi jatkua, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

Ideakilpailu sairaala-alueen kehittämiseksi järjestettiin vuonna 2019. Kahdesta jatkoon valitusta suunnitelmasta toinen vetäytyi yllättäen kisasta tammikuussa 2020.

Historiallinen sairaala-alue

Carl Ludvig Engelin suunnittelema Lapinlahden sairaala valmistui vuonna 1841 Suomen ensimmäiseksi psykiatrian sairaalaksi. Tunnetuin potilas lienee Aleksis Kivi.

Psykiatrinen sairaanhoito Lapinlahdessa päättyi vuonna 2008. Lapinlahden kohtalosta oltiin kiistelty jo 1980-luvun loppupuolella, jolloin sairaalatoimintaa oltiin ensimmäisen kerran lopettamassa. Siitä asti alueesta on kiistelty ja sen säilyttämisen puolesta taisteltu.

Viimeiset viisi vuotta toimintaa alueella ovat pyörittäneet voittoa tavoittelematon Lapinlahden Lähde Oy, jonka taustalla on Suomen Mielenterveysseura, ja osuuskunta Tilajakamo, joiden kautta tiloja on vuokrattu mm. mielenterveysalan toimijoille ja taiteilijoille.

Päärakennuksessa toimii myös kahvila sekä hävikkiruokaravintola.

Vuonna 2018 Helsingin kaupunki päätti myydä sairaalan. Uutta omistajaa ja käyttötarkoitusta päätettiin etsiä ideakilpailun avulla.