Salla Merikukka

Maria Teikari Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista pyrkii puheenjohtajaksi

Korkeakoulutettujen keskusjärjestöön Akavaan tulee puheenjohtajakilpa ensimmäisen kerran lähes kymmeneen vuoteen. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) ehdokas Akavan uudeksi puheenjohtajaksi on hallintotieteiden maisteri, palvelujohtaja Maria Teikari. Hän haastaa Akavaa vuodesta 2011 johtaneen Sture Fjäderin elokuussa pidettävässä liittokokouksessa.

– Puheenjohtajan valinta on jokaisen järjestön demokratian merkittävimpiä hetkiä ja suuri paikka keskustella järjestön tulevaisuudesta. Sellaista valintaa ei koskaan pidä tehdä kukkalähetystöin vaan esittämällä aitoja vaihtoehtoja, joiden kesken käydään rehti kamppailu. Meillä on tarjota loistava ehdokas Akava-yhteisön luotsaamiseksi uuteen aikakauteen, YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.

Myös Tieteentekijöiden liitto on asettunut tukemaan Teikaria.

– Tieteentekijät ovat toivoneet avoimia vaaleja, jotta päästään keskustelemaan tulevan puheenjohtajan työlistasta, ammattiyhdistysliikkeen suunnasta ja Akavan tavoista vastata järjestäytymisen haasteisiin. Teikari tuntee työelämän haasteet ja on ollut luomassa uusia toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen, Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola toteaa.

”Koko ay-liikettä tarkasteltava kriittisesti”

Maria Teikaria markkinoidaan uuden työelämän asiantuntijana ja työelämäkeskustelun edelläkävijänä. Hän on työskennellyt runsaan 15 vuoden ajan järjestöissä, yrityksissä, valtiolla ja kunnassa. Johtamiskokemusta Teikarilla on yli vuosikymmenen ajalta. Nykyisin hän toimii palvelujohtajana YKAssa.

ILMOITUS

Teikari itse toteaa, että Akava tarvitsee menestyäkseen uudistumiskykyisen johtajan, joka ymmärtää tulevaisuuden työelämän vaatimuksia ja taitoja.

– Visiossani 2020-luvun Akava on ketterästi toimiva palveluorganisaatio.

Teikari haluaa edistää jatkuvaa vuoropuhelua jäsenistön ja muun yhteiskunnan kanssa. Hänen mukaansa on välttämätöntä tarkastella rohkeasti ja avoimesti koko ammattiyhdistysliikkeen tilaa.

– Ay-liike menestyy tai hiipuu yhdessä.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenmäärä on yli 600 000.

62-vuotias Sture Fjäder on ilmoittanut haluavansa jatkaa Akavan johdossa.