CC-BY-SA-3.0/Alvesgaspar

Hyönteiskato on nopeaa Euroopassa.

Toistaiseksi laajimman tutkimuksen mukaan hyönteisten määrä on maailmanlaajuisesti vähentynyt 24 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Tutkimus julkaistiin torstaina Science-lehdessä ja siinä on yhdistetty 166 pitkäaikaisella tutkimuksella kerätyt tiedot.

Hyönteiskato ei ole edennyt kaikkialla samalla tavalla. Erityisen huolestuttavana leipzigilaisen Roel van Klinkin johtama tutkijaryhmä pitää hyönteisten nopeaa vähenemistä osassa Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.

Hyönteiset pärjäävät luonnonsuojelualueilla vain hiukan paremmin kuin muualla.

Afrikasta, Etelä-Aasiasta ja Etelä-Amerikasta saatavilla oleva tutkimustieto on puutteellista. Tutkijoiden mukaan kaupungistuminen ja viljelysten levittäytyminen lisäävät kuitenkin hyönteiskatoa myös niissä.

Kaikki hyönteislajit eivät ole vähentyneet. Makean veden hyönteisten määrä on tutkimuksen mukaan päinvastoin lisääntynyt 11 prosenttia. Nämä lajit muodostavat kuitenkin vain 10 prosenttia kaikista maailman hyönteisistä, eivätkä ne toimi kasvien pölyttäjinä.

ILMOITUS

Ihmisen kannalta vaarallisinta on pölyttäjähyönteisten väheneminen. Suurin osa maailman tärkeimmistä ravintokasveista on hyönteispölyttäjistä riippuvaisia.

Huolestuttava suunta

Uusin tutkimus antaa hieman lohdullisemman kuvan kuin edellinen, helmikuussa 2019 julkaistu laaja yhdistelmätutkimus. Siinä arvioitiin hyönteislajien katoamisvauhti yli kaksi kertaa suuremmaksi, 2,5 prosentiksi vuodessa.

Joissakin rajallisille alueille kohdistuneissa tutkimuksissa on saatu vielä huolestuttavampia tuloksia. Syksyllä 2017 julkaistiin tutkimus, jonka mukaan Saksan luonnonsuojelualueilla on kolme neljäsosaa vähemmän lentäviä hyönteisiä kuin 25 vuotta aikaisemmin.

Viime vuoden tammikuussa kerrottiin yhdessä sademetsässä Puerto Ricossa tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan maassa elävistä hyönteisistä oli hävinnyt 35 vuodessa peräti 98 prosenttia ja lehvästön hyönteisistä 80 prosenttia.

Vaikka hyönteisten häviämisvauhti olisikin hitaampi kuin joissakin aiemmissa tutkimuksissa, on tilanne van Klinkin mukaan huolestuttava myös ihmiskunnan ravinnonsaannin kannalta.

Syitä hyönteiskatoon

Van Klinkin tutkijaryhmä totesi, että hyönteiset pärjäävät luonnonsuojelualueilla vain hiukan paremmin kuin muualla.

Hyönteisiä vähentävät kasvinsuojeluaineet, elinympäristöjen häviäminen, valosaaste ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset lämpötiloissa ja sateissa. Yhden tutkimuksen mukaan hyönteisille tuottaa haittaa myös se, että ilman kasvava hiilidioksidipitoisuus vähentää kasvien ravintopitoisuutta.