Lehtikuva/Hanna Matikainen

Koronavirusepidemia jättää jälkeensä suuren määrän työttömiä. Uhkana on massatyöttömyys.

Työelämäprofessori Lauri Sääksvuori vaati aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, että politiikkatoimia tulee nyt kohdistaa terveysvaikutusten ja rahoitusmarkkinoiden lisäksi entistä voimakkaammin työmarkkinoille. Sääksvuoren perustelut näkemykselleen pohjautuivat tutkimustietoon ja olivat hyvin painavia.

Massairtisanomisten pitkäaikaisvaikutuksia on tutkittu 1990-luvun lamassa työpaikkansa menettäneiden keskuudessa. Selvisi, että koko pari vuosikymmentä kestäneen seurannan aikana irtisanottujen ja myös heidän puolisoidensa kuolleisuus oli tavallista suurempaa.

Selvisi myös, että työpaikan menetyksen vaikutukset ovat hyvin laajoja ja pitkäkestoisia. Ne vaikuttavat muun muassa terveyden ja tulotason lisäksi myös irtisanotun lapsen menestykseen koulussa ja työmarkkinoilla.

Nämä tutkimustulokset on hyvä pitää mielessä kaikkialla missä tehdään koronavirusepidemiaan liittyviä päätöksiä. Jos nuo päätökset ovat omiaan synnyttämään massatyöttömyyttä, kuljetaan ojasta allikkoon. Jos yritetään estää viruksen leviämistä ja sitä kautta viruskuolemia keinoilla, jotka synnyttävät hallitsemattomalla tavalla työttömyyttä, seurauksena on monelle vain pidempi ja tuskaisempi tie sairasteluun ja kuolemaan.

ILMOITUS

Tutkimustulos on hyvä pitää mielessä vaikkapa koronatukien jaossa. On erityisen tärkeää, että yhteiskunnan myöntämät tukirahat ohjautuvat nimenomaa sellaiseen yritystoimintaan, missä voidaan turvata koronan vuoksi uhattuna olevia työpaikkoja. On ollut hämmentävää seurata viime päivien selvityksiä siitä, minne kaikkialle koronarahoja on jaettu. Toivottavasti muutos asiaan saadaan pikaisesti, sillä lomautusten ja irtisanomisten kanssa ollaan vasta alkutekijöissä, vaikka määrät jo nyt ovat isoja. Vientiteollisuudessahan vasta odotetaan lomautusten huippua. Kuntasektorillakin lomautettavaa riittää.

Yritysten rahallisen koronatuen lisäksi tarvitaan tietysti monenlaisia toimia, jotta massatyöttömyys ei toteutuisi ainakaan pahimmassa muodossaan. Kaikki luovuus tarvitaan, ja ehkä sillä nyt on kasvualustaakin, kun ihmisten elinpiiri on kavennut ja joutilaisuus lisääntynyt.

Tutkija Lauri Sääksvuoren lääkkeisiin koronakriisin jälkihoidossa kuuluvat erilaiset osa-aikatyön mallit. Ne pitäisi nyt ottaa käyttöön ja hoitaa siitä johtuvat palkanalenemat julkisella palkkatuella. Palkkatuella voitaisiin hänen mukaansa auttaa myös tänä keväänä valmistuvien työllistymistä.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!