Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Apua tarvitsevien kartoittaminen on vaikeaa, sillä perheisiin pidetään normaalitilanteeseen verrattuna vähän yhteyttä.

Helsingin vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Petra Malin on huolissaan lapsiperheiden tuen saamisesta poikkeustilan aikana.

– Suurin osa lapsista ei ole paikalla varhaiskasvatuksessa tai koulussa, joten päivittäinen yhteydenpito perheisiin on vähentynyt. Tällä hetkellä meillä on vähemmän tietoa perheistä kun yleensä.

Esimerkiksi Helsingissä tiedon vähäisyys näkyy lastensuojeluilmoitusten määrän laskuna. Ongelmat eivät kuitenkaan katoa.

Malin sanoo, että kaupunkina Helsinki ei vielä tiedä miten hyvin perheet pärjäävät poikkeustilassa.

– Yleensä lastensuojeluilmoituksen tekee perheen ulkopuolinen taho, kuten koulu, iltapäiväkerho tai vaikka harrastusseura.

Malin sanoo, että Helsingin kaupunki ei vielä tiedä miten hyvin perheet pärjäävät poikkeustilassa. Asian eteen tehdään kuitenkin töitä.

ILMOITUS

– Lähdemme siitä, että opettajien ja oppilaiden välillä pitää olla yhteydenpitoa. Yhteydenpito etänä ei kuitenkaan ole sama asia kuin se, että lapsi olisi koulussa koko päivän.

Varhaiskasvatuksessa yhteys kerran kevään aikana

Malin on huolestunut erityisesti pienten lasten tilanteesta. Yleisen varhaiskasvatuksen piirissä oleviin perheisiin velvoitetaan ottamaan yhteyttä vain yhden kerran kevään aikana.

– Kerran keväässä on todella vähäinen määrä. Varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista 20 prosenttia on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, joten 80 prosenttiin lapsista ei pidetä juurikaan yhteyttä. Tämä on huolestuttavaa, sillä varhaisen tuen saaminen on tärkeää.

Esikouluikäisten lasten perheillä tilanne on parempi.

– Tähän mennessä Helsingin esikoulujen yhteydenpidon käytännöissä on ollut vaihtelua. Nyt on kuitenkin tullut uusi ohjeistus, jonka mukaan kaikkiin esikouluikäisten lasten perheisiin aletaan pitämään tarkempaa yhteyttä.

Avun saaminen vaatii omatoimisuutta

Malin kertoo, että jo valmiiksi lastensuojelun piirissä oleviin perheisiin pidetään normaalisti yhteyttä. Poikkeustila aiheuttaa kuitenkin uusia ongelmia, jolloin myös apua tarvitsevien perheiden määrä kasvaa. Heille avun saaminen voi olla hankalampaa.

– Minkä tahansa tuen saaminen vaikeutuu poikkeustilassa.

Malinin mukaan perheillä on mahdollisuus saada apua, mutta tällä hetkellä tilanne vaatii usein omatoimisuutta.

– Perheet joutuvat nyt monilta osin itse tunnistamaan avun tarpeensa. Myös tuen hakeminen ja saaminen vaatii jonkinasteista aktiivisuutta. Tämä eroaa normaalista tilanteesta, kun lapset ovat varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen piirissä.

Tukea tarjotaan kaikille perheille.

– Lapsiperheille tarkoitettua sosiaalityötä ja perhetukea on saatavilla, vaikka perhe ei olisi lastensuojelun tarpeessa. Näitä ja vastaavia palveluita suositellaan yleensä eri paikoissa, mutta pandemian takia ihmisten asiointia on rajoitettu. Tieto ei siis kulje samalla tavalla kuin normaalisti, Malin kertoo.