Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Suomessa siirrytään asteittain laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan.

Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31. heinäkuuta saakka, hallitus linjasi keskiviikkona. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa kesän isoista festivaaleista perutaan. Suuret rockfestivaalit, Savonlinnan oopperajuhlat, Pori Jazz ja sadat muut tapahtumat järjestetään kesä-heinäkuussa.

Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta arviointi tehdään viimeistään kesäkuun alussa.

Koulujen mahdollisesta paluusta lähiopetukseen hallitus päättää myöhemmin.

Hallitus käsitteli koronatilannetta koko keskiviikon kestäneessä neuvottelussa ja päivitti Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen estämiseksi.

Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin, hallitus arvioi. Sen vuoksi Suomessakin on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan.

ILMOITUS

Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava.

Seuraava tarkastelu 3.5.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee 1. toukokuuta mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta. Hallituksen neuvottelu asiasta järjestetään 3. toukokuuta.

Valmisteluryhmä tekee esitykset varhaiskasvatuksen ja koulutuksen osalta niin, että päätökset rajoitustoimien jatkosta voidaan tehdä jo ennen toukokuun alkua. Tällöin koulutuksen järjestäjät ehtivät tarvittaessa varautua lähiopetuksen järjestämiseen.

Suomi toteuttaa koronakriisissä nyt hybridistrategiaa. Se nojaa rajoitustoimien hallitun purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -ajatteluun. Siinä laaja testaus, tehokas tunnistettujen tautitapausten ja -ketjujen jäljittäminen, sairastuneiden eristäminen sekä altistuneiden karanteeni estävät taudin etenemistä.

Osana hybridistrategiaa hallitus jatkaa epidemian hallinnassa käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönoton valmistelua. Sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja yksilön tietosuojaa kunnioittava malli.