Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Tutkimuksen neljä ryhmää:

Oikeistoliberaalit (44 % vastaajista): Suhtautuivat myönteisesti niin maahanmuuttoon kuin tuloeroihinkin mutta kielteisesti sosiaalietuuksiin.

Oikeistokonservatiivit (23 %): Kannattivat tuloeroja ja vahvaa armeijaa, suhtautuivat erittäin kielteisesti maahanmuuttoon, ympäristönsuojeluun ja sosiaalietuuksiin.

Vasemmistokonservatiivit (18 %): Suhtautuivat erittäin kielteisesti maahanmuuttoon, mutta kannattivat sosiaalietuuksia ja vastustivat tuloeroja.

Vasemmistoliberaalit (15 %): Vahvasti maahanmuuttomyönteisiä, kannattivat ympäristönsuojelua ja sosiaalietuuksia ja suhtautuivat kielteisesti tuloeroihin ja vahvaan armeijaan.

Vasemmistoliitolle läheisin ryhmä jäi tutkimuksessa kaikkein pienimmäksi.

Maahanmuutto ja muut niin kutsutut sosiokulttuuriset kysymykset polarisoivat nuoria aikuisia (18-29-vuotiaita) jo ennen vuoden 2015 pakolaiskriisiä. Havainto nousee esiin tällä viikolla julkaistussa tutkimuksessa, jossa peilattiin nuorten aikuisten asenteita. Tutkimusaineisto koottiin verkkokyselynä vuoden 2015 eduskuntavaalien alla, ja tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

ILMOITUS

– Suomessa on vasta viime (2019) eduskuntavaalien ajoista puhuttu siitä, miten koko äänestäjäkunnan keskuudessa on tultu siihen pisteeseen, että sosiokulttuurinen ulottuvuus määrittelee enemmän äänestäjiä kuin talouspoliittinen ulottuvuus, kertoo tutkijatohtori Rasmus Mannerström.

Tutkimuksessa nuorten aikuisten asenteita mitattiin suhteessa tuloeroihin, sosiaalietuuksiin, maahanmuuttoon, ympäristöön ja puolustusvoimien vahvuuteen. Näiden pohjalta tutkijat löysivät neljä niin kutsuttua asenneprofiilia. Niitä olivat vasemmisto- ja oikeistoliberaalit sekä vasemmisto- ja oikeistokonservatiivit.

Selvästi suurimmaksi ryhmäksi tutkimuksessa nousi oikeistoliberaalit. Vastaajista 44 prosenttia määriteltiin oikeistoliberaaleiksi. He suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttoon, kun taas sosiaalietuuksiin suhtautuminen oli kielteistä. Tutkimuksen mukaan oikeistoliberaalit muodostavat kaikkein maltillisimman ryhmän.

Parhaimmassa asemassa olevat konservatiivisimpia

Toiseksi suurin ryhmä oli puolestaan oikeistokonservatiivit, jotka olivat talouskysymyksissä kaikkein oikeistolaisimpia ja sosiokulttuurisissa kysymyksissä kaikkein konservatiivisimpia. Maahanmuuttoon he suhtautuivat hyvin kielteisesti. Heihin sijoittui 23 prosenttia nuorista aikuisista.

– Meidän käyttämillämme muuttujilla he olivat parhaimmassa asemassa. He olivat työelämässä kiinni. Hyvinvointimuuttujilla heillä oli kaikkein korkeimmat pisteet, Mannerström kuvailee.

– He ovat erittäin hierarkkisia eivätkä tunne myötätuntoa heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien jäseniä kohtaan riippumatta siitä, ovatko nämä suomalaisia vai eivät.

Ja pääsääntöisesti he olivat miehiä, jotka kannattivat perussuomalaisia. Tutkimuksessa oikeistokonservatiivit muodostivat perussuomalaisissa absoluuttisesti suurimman ryhmän. Ryhmän kokoon suhteutettuna he olivat yliedustettuina myös keskustassa ja kokoomuksessa.

Mannerström huomauttaakin, että vuonna 2015 kerätyn kyselyaineiston perusteella olisi voinut ennustaa tuolloin Timo Soinin johtaman puolueen kohtalon.

– Näillä tuloksilla olisi pystynyt ennustamaan hyvin perussuomalaisten jakautumisen. Näissä tuloksissa huomattiin, miten jo vuonna 2015 perussuomalaisten jakautumisen näki niin sanottuihin soinilaisiin ja halla-aholaisiin. Halla-aholaisilla oli jo silloin jonkinlainen yliote perussuomalaisten sisällä.

Niin sanotut soinilaiset kuuluvat tutkimuksessa vasemmistokonservatiivien ryhmään. He ovat talouskysymyksissä vasemmalla, mutta asenteiltaan muuten konservatiivisia. Talous- ja terveysmittareilla he ovat oikeistokonservatiivien vastakohta. Neljästä ryhmästä he muodostivat kolmanneksi suurimman, johon kuului 18 prosenttia.

– Tätä ryhmää on kutsuttu myös autoritaariseksi oikeistoksi, joka sijoittuu talouskysymyksissä vasemmalle. Me valitsimme kutsua ryhmää vasemmistokonservatiiveiksi, koska se kuvastaa sijaintia näillä kahdella ulottuvuudella eli talous- ja sitten kulttuuri- ja arvokysymyksissä.

Vasemmistoliberaalien määrä yllätti

Tutkijat kirjoittavat, että jokseenkin yllättäen toiseksi suurin ryhmä ei ollut vasemmistoliberaalit. Verkkokyselynä tehdyssä tutkimuksessa vastaajissa painottui hieman enemmän kaupungeissa asuvat nuoret aikuiset.

Tästä huolimatta vasemmistoliberaalit olivat pienin ryhmä (15%). Vasemmistoliberaalit olivat parhaiten koulutettu ryhmä, ja he tiesivät eniten politiikasta. Valtaosa ryhmään kuuluneista oli naisia. Suosituin puolue heidän joukossaan oli vasemmistoliitto.

Miehistä vain joka kymmenes kuului vasemmistoliberaalien joukkoon. Joka kolmas mies kuului tutkimuksessa oikeistokonservatiivien ryhmään.

Tutkimus vahvistaa siis myös paljon esillä ollutta sukupuolten polarisaatiota. Naiset olivat yliedustettuina vasemmistoliberaalien ryhmässä ja aliedustettuina oikeistokonservatiivien ryhmässä.

Tutkimuksen neljä ryhmää:

Oikeistoliberaalit (44 % vastaajista): Suhtautuivat myönteisesti niin maahanmuuttoon kuin tuloeroihinkin mutta kielteisesti sosiaalietuuksiin.

Oikeistokonservatiivit (23 %): Kannattivat tuloeroja ja vahvaa armeijaa, suhtautuivat erittäin kielteisesti maahanmuuttoon, ympäristönsuojeluun ja sosiaalietuuksiin.

Vasemmistokonservatiivit (18 %): Suhtautuivat erittäin kielteisesti maahanmuuttoon, mutta kannattivat sosiaalietuuksia ja vastustivat tuloeroja.

Vasemmistoliberaalit (15 %): Vahvasti maahanmuuttomyönteisiä, kannattivat ympäristönsuojelua ja sosiaalietuuksia ja suhtautuivat kielteisesti tuloeroihin ja vahvaan armeijaan.