Lehtikuva/Vesa Moilanen

Koronaepidemian takia palkatta lapsiaan kotona hoitaville tulee mahdollisuus yli 700 euron korvaukseen.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen väliaikaisesta ”epidemiatuesta” pienten lasten vanhemmille.

Koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevat voisivat hakea väliaikaista tukea 723,50 euron tukea, joka korvaisi vanhemman ansionmenetystä ja turvaisi toimeentuloa silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1–3 vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti.

Tukeen olisi oikeutettu myös erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen piirissä olevan oppilaan vanhempi.

”Ihmisten toimeentulon turvaaminen kriisin keskellä on hallituksen keskeisiä tavoitteita. Väliaikaisella epidemiatuella on tarkoitus parantaa rajoittamistoimien takia työstä pois jääneiden ihmisten ja perheiden taloudellista tilannetta”, kommentoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Ansionmenetystä korvattaisiin silloin, kun vanhempi jää palkatta kotiin hoitamaan lasta epidemian aikana. Ansionmenetystä korvattaisiin myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen.

ILMOITUS

Oikeus tukeen olisi Suomessa työ- tai virkasuhteessa olevalla vanhemmalla tai huoltajalla, tai vanhemman tai huoltajan kanssa samassa taloudessa asuvalla puolisolla.

Etuutta maksettaisiin myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, ja ovat tästä syystä palkattomasti poissa töistä. Korvauksen edellytys on Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Tukea maksetaan korkeintaan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisesta.

Myös maahan saapuva kausityöntekijäryhmä voisi saada tukea, jos työsuhteen alussa on kahden viikon palkaton poissaolo karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Korvauksen saaminen edellyttäisi työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta palkattomasta poissaolosta.

Tuki vastaa suuruudeltaan vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa, joka oni 28,94 euroa arkipäivältä ja siis 723,50 euroa kuukaudessa.

Tukea on tarkoitus maksaa takautuvasti 16.3. lähtien poikkeusolojen ajan. Koululaisten vanhemmille tukea maksettaisiin enintään koulun lukukauden ajalta.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!