Lehtikuva/Jussi Nukari

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viimeisimmän ohjeistuksen mukaan kunnat ovat viimekädessä vastuussa henkilökohtaisen avustajan työturvallisuudesta ja suojavarusteista. Julkisen hyvinvoinnin ja alojen liiton (JHL) mukaan ohjeistuksia tulkitaan leväperäisesti.

Seena Luostarinen ihmettelee Kaarinan kaupungin toimintaa koronakriisin aikana. Tällä hetkellä hän työskentelee kahden avun käyttäjän kanssa, mutta ilman kaupungin tarjoamia suojavarusteita.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan välttämättömissä arkisissa asioissa avustamista, jolla mahdollistetaan itsenäinen elämä esimerkiksi vaikeavammaiselle henkilölle.

– Kaksi viikkoa olemme odottaneet Kaarinan kaupungin linjausta aiheesta, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan. Nyt luotan, että avun käyttäjä eli työnantajani noudattaa annettuja ohjeistuksia ja pysyy sisätiloissa. Olen itsekin riskiryhmää, kertoo kahdeksan vuotta henkilökohtaisen avustajan töitä tehnyt Luostarinen.

– Selkeitä ohjeita sairastumisen varalta ei ole ja viestintä on ollut puutteellista.

STM:n viimeisimmän ohjeistuksen mukaan kunnat ovat kuitenkin velvoitettuja huolehtimaan tarvittavista suojavarusteista, koska esimerkiksi poikkeusoloissa tarvittavien hengityssuojien hankinta on vaikeutunut.

– Menettelemme meidän sairaanhoitopiirin ja THL:n ohjeistuksien mukaan. Emme ole suojia toimittaneet, mutta tähän täytyy tehdä muutos, kertoo Kaarinan kaupungin sosiaali- ja terveysalojen johtaja Mikko Pakarinen.

ILMOITUS

– Saattaa näyttää, että olisimme pihdanneet suojavarusteita. Näin ei ole, ja suojavarusteita on nyt tilattava lisää. Määrää tarkkaillaan jatkuvasti.

Kaarinan kaupunki muutti yhden illan aikana suojavarustekäytäntönsä

Kerrottaessa uusimmasta STM:n tiedotteesta ei Pakarinen suostunut kommentoimaan asiaa enempää. Haastattelun jälkeen hän lähetti sähköpostin, missä ilmoitti Kaarinan vammaispalvelun viestineen asiakkailleen, että suojavarusteiden tilaaminen on nyt mahdollista uusimman ohjeistuksen mukaisesti.

Nyt henkilökohtaisen avun käyttäjä voi tarjota työntekijöilleen suojavarusteita Kaarinan kaupungin laskuun.

– Ymmärrykseni mukaan uusin ohjeistus tarkoittaa sitä, että henkilö itse hankkii suojavarusteet ja kaupunki korvaa nämä.

– Nyt kotihoidossa ja palveluasumisessa olemme joutuneet käyttämään kankaisia huiveja, Pakarinen lisää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto kertoo saaneensa yhteydenottoja henkilökohtaista apua tarjoavilta työntekijöiltä suojavarusteista. Muuttuneet ohjeistukset ovat nyt JHL:n näkemyksen mukaan täsmälliset, eivätkä jätä tulkinnan varaa.

– Meille on tullut paljon yhteydenottoja, että suojavarusteasiaa on tulkittu kunnan puolelta suppeasti. Nyt ohjeistus on vihdoinkin selkeä eikä jätä kysymysmerkkejä, vaan kunnilla on myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa vastuu työntekijän hyvinvoinnista, kertoo JHL:n sopimustoimitsija Laura Tuominen.

Omahoitajan mahdollinen sairastuminen mietityttää

STM:n ohjeistuksien mukaan jokainen kunta on velvoitettu lähettämään ohjeet koronan varalta, jos on kotihoidossa tai saa henkilökohtaista apua. Sosiaali- ja terveysalojen johtajan Mikko Pakarisen mukaan ohjeet on annettu. Ohjeista tulee selkeästi käydä ilmi varotoimet sairastumisten varalle, mikäli henkilökohtaista apua käyttävä tai sen parissa työskentelevä henkilö sairastuu.

Kaarinan vammaispalveluiden päällikkö Liisa Kullanmäki muistuttaa, että mahdolliset sairaustapaukset käydään läpi tapauskohtaisesti. Koronan varalta menetellään samoin, kuten muissakin sairaustapauksissa.

– Sairastumisten varalta kartoitetaan mahdolliset sijaiset tai pohditaan muita ratkaisuja. Mitään sijaisreserviä meillä ei valitettavasti ole tarjota ja menettelemme normaalien käytäntöjen mukaisesti, kertoo Kullanmäki.

Luostarinen peräänkuuluttaa parempaa viestintää kaupungin puolelta.

– Selkeitä ohjeita sairastumisen varalta ei kuitenkaan ole ja viestintä on ollut puutteellista. Toinen avun käyttäjistä ei edes omista tietokonetta. Tuntuu, että Kaarinan kaupunki ei halua olla yhteydessä meihin, kertoo Luostarinen kokemuksistaan.