Lehtikuva/

Osa yhteensä yli kymmenen miljoonan euron kauppasummasta on jäädytetty ja rahoja peritään takaisin. Rikostutkinta on käynnistetty.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) julkisti tiistai-iltana selvityksen pieleen menneistä suojainkaupoista ja niihin liittyvistä hankintaprosesseista.

Tulosten mukaan Huoltovarmuuskeskus otti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana vastaan uusia hankintatehtäviä, jotka eivät kuulu organisaation normaaliin toimenkuvaan.

Koronaviruspandemian myötä suojaimiin kohdistuu ennennäkemättömän kova kysyntä. Käytännössä lähes jokainen maa pyrkii hankkimaan tavaraa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti.

Suojavälinehankintoihin liittyvät pyynnöt ovat olleet määrällisesti poikkeuksellisen suuria ja aikataulut tiukkoja. Selvityksen mukaan HVK:lla ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna suojavarushankintoja ministeriöiltä tulleiden tukipyyntöjen mukaisesti.

Vastuu tapahtuneesta kuuluu selvityksen mukaan HVK:n toimivalle johdolle. Se on tukipyyntöjä toimeenpannessaan poikennut hankintalaista sekä HVK:n työjärjestyksessä ja taloussäännössä määritellystä ohjeistuksesta merkittävästi ja toistuvasti. HVK:n hallitus ei ole tiennyt julkisuudessa olleista suojainvälineiden kaupoista ennen niiden toteuttamista.

ILMOITUS

Selvityksessä todetaan myös, että suojavälinekauppojen toimittajien taustoja ei ole tarkastettu tarvittavassa laajuudessa.

Hankintaorganisaatiota jo vahvistettu

Toiminnan puutteiden korjaamiseksi HVK:n hankintaorganisaatiota on vahvistettu TEM:n, säteilyturvakeskus STUK:n ja Hanselin asiantuntijoilla sekä HVK:n sisäisillä siirroilla. HVK käyttää myös ulkopuolista asiantuntemusta niin paljon kuin on poikkeusoloissa tarpeen.

– HVK:n hallitus on päättänyt 14.4.2020 kokouksessaan vahvistaa tarkennetun hankintaohjeen koronavirustilanteen hankintoihin. Poikkeusoloissa, jolloin riskit ovat erityisen suuret, tulee hankinnoissa kiinnittää tavanomaistakin enemmän huomiota riskien asianmukaiseen hallintaan, sanoi Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström.

Tavara ei vastannut tilausta

Pieleen menneissä kaupoissa HVK teki sopimuksen suojavälineiden hankinnoista liikemies Onni Sarmasteen LDN Legal Partners Ltd:n ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhän The Look Medical Care Oü:n kanssa. Sarmasten yhtiön kanssa kauppasumma oli 4,9 miljoonaa euroa, joka on maksettu kokonaan ja Jylhän yhtiön kanssa 5,3 miljoonaa, josta on maksettu 2,6 miljoonaa euroa. Maksettu kauppasumma on jäädytetty. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen saaman selvityksen mukaan kyseessä ovat ainoat näiden toimijoiden kanssa tehdyt kauppatoimet.

LDN Legal Partners Ltd:n osalta HVK on ryhtynyt kaupan osittaiseen purkuun ja vaatii suorituksen palauttamista toimittamatta jääneen tavaran osalta sekä hinnanalennusta virheellisen tavaran perusteella. Lisäksi HVK on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön poliisille.

Suomeen saapuneet hengityssuojaimet eivät olleet sairaalakäyttöön tarkoitettujen standardien mukaisia suojaimia. Niitä voidaan kuitenkin käyttää hoivayksiköissä ja kotipalveluissa ja ne on otettu käyttöön.

The Look Medical Care Oü:lle HVK on toimittanut kaupan purkuilmoituksen ja palautusvaatimuksen maksetun kauppahinnan osalta. Kaupan purkuperusteena on ennakoitu sopimusrikkomus, joka perustuu ilmi tulleeseen rahanpesuepäilyyn ja maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla.

Nopealla aikataululla teetetyn erillisselvityksen lisäksi tapahtumista tullaan teettämään myös laajempi ja kattavampi tarkastus.