Sirpa Koskinen

Jyväskylässä syyskuun 16. päivänä 1937 syntynyt ja Ylöjärvellä huhtikuun 7. päivänä pitkäaikaisen sairauden murtamana kuollut Pekka Puttonen opiskeli nuorena kotikaupungissaan konservatoriossa musiikkia ja soitti puhallininstrumentteja sekä tanssi- että jazz-yhtyeissä. Elämän pienet sattumat olisivat saattaneet viedä hänet myös muusikon uralle.

Hän aloitti lehtimiesuransa 1973 Hämeen Yhteistyössä. Jo tuolloin oli harvinaista, että toimittajaksi tultiin lähes suoraan sorvin äärestä, mutta Puttosen tapauksessa tämä piti paikkansa. Hän oli ollut metallimiehenä 50-luvun puolivälistä saakka siirryttyään työelämään koulun keskeyttämisen jälkeen. 1960-luvun lopulla hän täydensi opintojaan työn ohessa iltaoppikoulussa sekä Tampereen yliopiston opintojaostossa. Ylioppilaskunnan vaaleissa hän oli mukana ”työläisehdokkaana” vaalisloganilla ”rautakoura valtuustoon”.

Hämeen Yhteistyön silloinen päätoimittaja Taisto Harra näki hyvänä ideana, että 70-luvun alussa akateemisen ylioppilasradikalismin hyökyaalloissa lehteen tulisi mukaan myös ”kentän ääntä”. Tältä pohjalta hän palkkasi miltei pystymetsästä Pekka Puttosen, jonka työsarkana oli kiertää Pirkanmaata maaseututoimittajana. Hän toimi samaan aikaan aktiivisesti Kangasalan kunnallispolitiikassa mm. kunnanhallituksen jäsenenä.

Vuonna 1981 Puttonen siirtyi toiseen kansandemokraattiseen maakuntalehteen Satakunnan Työhön. Siellä hän toimi sekä Rauman aluetoimituksessa että Porissa. Vuonna 1988 Puttonen palasi Hämeen Yhteistyöhön, tällä kertaa päätoimittajaksi, jossa tehtävässä hän oli aina lehden lopettamiseen asti 1992.

Jäätyään sairaseläkkeelle Pekka Puttonen jatkoi työskentelyä sekä Kansan Uutisten että Yleisen Lehtimiesliiton piirissä. Hän kiersi autoineen pitkin Pirkanmaata 90-luvulta aina 2010-luvun alkuun Vasemmistoliiton pirkanmaalaisissa osastoissa edistämässä Kansan Uutisten levikkityötä. Näön heiketessä pitkien automatkojen tekeminen pimeässä ei ollut enää mielekästä päälle seitsenkymppisenä.

Puttonen näki vuosien varrella työväenlehtien asemassa tapahtuneen muutoksen. Hän muisteli 2007 Kansan Uutisten tekemässä 70-vuotishaastattelussa aikaa 1970-luvulla, jolloin ammattiosastot ottivat selkeästi kantaa työehtosopimuskysymyksiin.

”Nyt jäsenistölle vain sanotaan, että tämä on hiivatin hyvä sopimus, lakko ei tuo tähän lisää ja piste. Tämä syö työväenlehtienkin merkitystä.” Puttonen näki, että vielä tuolloinkin, digitaalisen kehityksen luotua yhä suurempia uhkia printtimedian olemassaololle, että Kansan Uutiset on tiedonvälittäjä, josta löytyy sellaista tietoa, jota muualla ei ole.

Pekka Puttonen toimi aikanaan SKDL:ssä ja SKP:ssä ns. enemmistöläisten riveissä mutta sanoi 1989 Tiedonantajan haastattelussa Hämeen Yhteistyön päätoimittajana vierastavansa kahtiajakoa, vaikka olikin muiden mukana ollut mukana sitä edistämässä. Tuohon aikaan oltiin rakentamassa kovaa vauhtia 1990 perustettua Vasemmistoliittoa.

”Tämä on sellaista aikaa, että ihmisten pitäisi mennä itseensä, ja pohtia mikä on vasemmistoliitto. Pitäisi palauttaa sitä ajattelua, mikä oli sodan jälkeen 1940-luvun lopulla SKDL:oa rakennettaessa. Erilaiset ihmiset voivat toimia yhteisen poliittisen päämäärän puolesta. Olen jättänyt leimakirveen ajat sitten, enkä käsittele ihmisiä kirjainyhdistelmien mukaan. Mielestäni tilanne muuttuu ratkaisevasti, koska se vapauttaa kahdella ja kolmellakin tasolla olleita voimia yhdensuuntaiseen työhön. Nythän on koettu poliittiseksi työksi se, että on saatu jalat alta joltakulta. Ja ulospäin suuntautuva työ on jäänyt kesannolle kaikilta kirjainyhdistelmiltä.”

Puttonen sanoi vasemmistolaisuutensa juontuvan sekä toiminnastaan ay-liikkeessä että pitkästä taustasta metallimiehenä Valmetilla, Lokomolla ja pienemmillä tamperelaisilla työpaikoilla. ”Siellä törmäsin myös oppi-isiini, kuten Nylundin Topiin Lokomolta.”

Puttosen vasemmistolaisuudessa korostui tavallisen duunarin oikeuksien puolustaminen loppuun asti. Vasemmistoliiton mukana tullut myöhempi punavihreys ei ehkä ollut vanhan liiton miehelle yhtä läheistä.

Pekka Puttonen jätti aktiivisen kunnallispolitiikan muutettuaan pois Kangasalalta 1981, mutta toimi senkin jälkeen ahkerasti erilaisissa järjestötehtävissä ja luottamustoimissa vuosikymmenien ajan, aina 2010-luvulle asti. Yleisessä Lehtimiesliitossa hän oli aikanaan mm. varapuheenjohtajana ja hoiti 90-luvulla ja 2000-luvun alussa liiton loma- ja koulutusmatkoja Pärnuun, Viroon. Hän oli esim. Pirkanmaan Vasemmistoliiton piiritoimikunnan ja sen mm tiedotusta hoitaneen aluejaoston jäsen.

Puttonen oli mukana myös Kehitysvammaliiton paikallistoiminnassa.

Hannu Puttonen
kirjoittaja on Pekka Puttosen poika