Lehtikuva/Hanna Matikainen

Naisjärjestöt vaativat: Sukupuoli on huomioitava pandemian vaikutuksia tutkittaessa.

Naisjärjestö yhteistyössä (Nytkis ry) muistuttaa sukupuolivaikutuksien huomioimisesta korona-pandemian taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa.

”Koronavirus iskee eri laajuudella miehiin ja naisiin. Terveys- ja sosiaaliala, missä työtaakka ja tartunta-alttius poikkeusaikana ovat kaikkein suurimmat, ovat naisvaltaisia aloja”, järjestö kirjoittaa kannanotossaan.

Talouskriiseistä tiedetään, että niiden aikana toteutetut säästötoimet usein kurittavat naisia miehiä enemmän. Esimerkiksi vuosina 2016 – 2018 toteutetuissa talous- ja etuusuudistuksissa miehet hyötyivät Nytkiksen mukaan useammin.

Lisäksi niin kutsutun kilpailukykysopimuksen työajanpidennykset ja lomarahojen poisto osuivat pääasiassa naisiin.

Naisjärjestöjen mukaan kriisin negatiiviset tasa-arvovaikutukset tulisi torjua etukäteen. Tähän päästään parhaiten, kun politiikkaa tehdään tutkimuspohjaisesti ja tutkimuksissa otetaan yhtenä muuttujana huomioon sukupuoli.

ILMOITUS

Myös perheväkivalta näyttää poliisin ja turvakotipalveluiden mukaan olevan kasvussa. Suuri enemmistö turvakotien asiakkaista on naisia ja heidän lapsiaan.

Hallitusohjelmaan on kirjattu useita sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Vaikka kaikki muu tuntuu olevan nyt pause-tilassa, tasa-arvon tavoittelemista ei sovi unohtaa kriisinkään aikana.

Koronan erilaisista vaikutuksista naisiin ja naisvaltaisiin aloihin sekä miehiin ja miesvaltaisiin aloihin kirjoittaa myös STTK:n tasa-arvoasioista vastaava juristi Anja Lahermaa.

Naisia työskentelee miehiä enemmän määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa, mikä asettaa naiset epäedullisempaan työmarkkina-asemaan. Erityisesti kriisitilanteissa tämä korostuu.