Lehtikuva/Emmi Korhonen

Tehyn ja Superin esittämä epidemiakauden erillinen lisä tulisi suunnata kaikille niille aloille, joissa työntekijät joutuvat tahtomattaan altistamaan itsensä tartunnoille, toteaa kansanedustaja Katja Hänninen (vas.) Horisontti-kirjoituksessaan.

Viime viikkojen ajan korona on hallinnut elämäämme tavalla tai toisella. Huoli omasta ja lähimmäisen terveydestä sekä toimeentulosta hiipii päivittäin monen ajatuksiin aiheuttaen ahdistusta ja epätietoisuutta. Uutisia koronasta tulvii ovista ja ikkunoista, mutta silti ilmassa leijuu enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Tiedämme, että ihmisten tilanteet niin arjessa kuin työssä ovat kovin erilaisia ja niin ovat myös koronan vaikutukset. Työmarkkina-asemaltaan hyvässä asemassa olevat, yleensä keskiluokkaista asiantuntijatyötä tekevät voivat jäädä etätöihin ja näin suojella itseään ja perhettään koronatartunnalta. Heillä on usein myös paremmat mahdollisuudet tukea ja auttaa lapsiaan etäopinnoissa. Korona konkretisoi siis tilanteen, joka on olemassa myös normaalioloissa. Perheen ja työn yhteensovittaminen on monesti helpompaa keskiluokkaisissa kahdeksasta neljään ammateissa oleville kuin pienipalkkaista epäsäännöllistä työtä tekeville.

Olenkin viime viikkoina kovasti miettinyt entisiä kollegoitani kaupan myyjiä. He joutuvat työskentelemään riskeihin ja vastuuseen nähden kohtuuttoman pienellä palkalla vuorotöissä ja samalla lähes päivittäin asettamaan itsensä alttiiksi tartunnoille. Kaupoissa on edelleen paljon vaihtelua sen suhteen, miten työntekijöiden suojaaminen on hoidettu. Osassa on esimerkiksi kassojen työntekijät suojattu muovisella suojalla, osassa ei.

Kriisin lapsi- ja sukupuolivaikutukset tulevat olemaan syvät

Meidän pitäisi myös asiakkaina muistaa suojata paitsi itsemme, miettiä asiaa myös kaupan työntekijöiden kannalta. Noudatetaan siis kauppojen ohjeita asiakkaille. Suositaan hiljaisempia asiointiaikoja, eikä oteta koko perhettä mukaan, jos vain mahdollista. Ei mennä kauppaan vähänkään kipeänä ja tarjotaan naapuriapua asioinnissa. Myös käteisellä maksamista tulee välttää, sillä rahat ovat kiertäneet useiden käsien kautta ja ovat todellisia viruspesäkkeitä.

Huolta herättää myös riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden tilanne. Työnantaja on kuitenkin myös poikkeusoloissa velvollinen huolehtimaan työntekijänsä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, kuten oikeanlaisten suojavarusteiden riittävyydestä. Kaupanalan lisäksi tilanne on sama monella muullakin työpaikalla. Tämän kriisin voittamisessa aivan oleellista on myös esimerkiksi siivoojien työ. Myös siinä palkka on vastuuseen ja työmäärään nähden aivan liian pieni.

ILMOITUS

Viime aikoina politiikan oikealta laidalta on alettu jo innolla vaatimaan hallitusohjelman roskiin laittamista ja tarjottu tilalle leikkauslistoja. Tämä ei sinänsä ole yllättävää oikeistolaisen ideologian tuntien. Mutta kyllä se tällaisen kriisin päällä ollessa tuntuu jopa julmalta. Edellisistä talouskriiseistä tiedämme, että leikkauslistojen ja kiky-sopimusten suurimpina kärsijöinä ovat olleet juuri ne ihmiset, jotka nyt pistävät työssään itsensä eniten alttiiksi tartunnoille ja jotka tekevät pitkää päivää, jotta tästä kriisistä selvitään.

Nämä ihmiset tarvitsevat nyt kaikkein vähiten leikkauslistoilla uhittelua. He tarvitsevat arvostusta ja toivoa paremmasta. Esimeriksi kaupanalalla tehdään paljon osa-aikatyötä vastentahtoisesti, sillä osa-aikaisen tunneilla on vaikea tulla toimeen. Tässä tilanteessa paikallaan olisi myös Tehyn ja Superin esittämä erillinen lisä epidemiakauden ajaksi. Itse suuntaisin sen aloille, joiden työntekijät joutuvat tahtomattaan altistamaan itsensä tartunnoille.

Jo nyt uskaltaa sanoa, että koronan aiheuttama kriisi on myös sukupuolikysymys, sillä julkisten alojen työntekijöistä kuntasektorilla naisten osuus on jopa 80 prosenttia ja yksityisillä palvelualoillakin vähittäiskaupassa ja matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä naisten osuus on yli 70 prosenttia. Kriisin lapsi- ja sukupuolivaikutukset tulevat olemaan syvät ja niistä selviäminen vaatii niin tänään kuin huomennakin vahvaa yhteistä tahtotilaa. Talouden elpymistä helpotetaan tulevaisuusinvestoinneilla, jotka luovat työtä ja hyvinvointia, ei leikkaamalla kaikista haavoittuvammassa asemassa olevilta. Jos jostakin leikataan, niin aloitetaan 10 miljardin euron hävittäjähankinnoista. Niillä ei ole mitään merkitystä taistelussa koronaa tai muitakaan pandemioita vastaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja