Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Johtajien palkitsemisessa edellytetään kohtuullisuutta.

Politiikan kovana uutispäivänä hallitus hyväksyi keskiviikkona lisäbudjetin lisäksi omistajapoliittisen periaatepäätöksen.

Yhtiöiltä edellytetään sosiaalista vastuuta ja siten aloitteellista ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Osana yritysvastuuraportointia valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt raportoivat verojalanjäljestään maakohtaisesti siten, että niiden toiminnan verovastuullisuutta voidaan arvioida. Periaate on, että verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoiminnan perusteella kuuluu maksaa.

Johtajien palkitsemiselta edellytetään kohtuullisuutta.

– Yhtiöiden johdon palkitsemisen tason on oltava suhteessa yhtiön kokoon, sen tehtäviin, asemaan markkinoilla sekä yleiseen johdon palkkatasoon. Valtio ei kuitenkaan ole, eikä sen pidä olla palkkajohtaja. Selvää on, että myös valtio-omisteisten yhtiöiden on kyettävä palkkaamaan johtoa ja henkilöstöä kilpailukykyisin ehdoin. Myös henkilöstön kohdalla tulee soveltuvin osin käyttää kannustavia palkkarakenteita, joissa hyvästä tuloksesta tai työsuorituksesta palkitaan, omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kommentoi.

Periaatepäätöksessä ei esitetä muuttuvan palkitsemisen prosenttien korotuksia.

ILMOITUS

Verovastuussa ja ihmisoikeuksissa edistystä

Yritysvastuullisuutta seuraavan Finnwatchin mukaan tuore linjaus korostaa odotetusti yhteiskuntavastuun merkitystä omistajaohjauspolitiikassa. Se pitää merkittävimpinä edistysaskeleina valtionyhtiöiden verovastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä linjauksia.

– Valtionyhtiöiltä kielletään aggressiivinen verosuunnittelu ja ne velvoitetaan maakohtaiseen veroraportointiin. Aggressiivinen verosuunnittelu on määritelty kunnianhimoisesti, ja puutteelliseksi todettu vanha veroraportointiohje luvataan korjata, toteaa Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Valtionyhtiöiltä edellytetään omistajaohjauslinjauksessa myös ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta ja läpinäkyvyyttä niiden omassa toiminnassa ja alihankintaketjuissa.

Finnwatchin tutkijan Anu Kultalahden mukaan on perusteltua, että valtionyhtiöt näyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamisessa mallia.

– Kun hallitusohjelmaan kirjattu yritysvastuulaki on säädetty, ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite ulotetaan myös muihin Suomessa toimiviin yrityksiin.

Ilmastolinjauksessa valtio-omisteisten yhtiöiden ”edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen”.