Lehtikuva/Markku Ulander

Jälkihoidon valmisteluun tutkijoita ja asiantuntijoita sosiaali-, koulutus- ja talouspolitiikan sekä ympäristö- ja ilmastotieteiden alalta.

Hallitus päätti kaksipäiväisessä kehysriihessä miljardiluokan panostuksista koronakriisin hoitamiseksi ja sen vaikutusten lieventämiseksi. Samalla katsottiin kuitenkin myös eteenpäin. Kolme työryhmää valmistelee tietä ulos kriisistä ja Suomen jälleenrakentamiseksi.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmisteluryhmän yhteensovittamaan nopealla aikataululla strategisen tason suunnitelman välittömän kriisivaiheen taloudellisten, terveydellisten ja sosiaalisten vahinkojen rajoittamiseksi ja nyt päätetyistä toimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti epidemiologisen ja lääketieteellisen tilannekuvan sekä yhteiskunnallisen kokonaisarvion pohjalta.

Sen tehtävä on myös suunnitella ja valmistella kriisin jälkihoitoa koskevia toimenpiteitä.

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä tuottaa valmisteluryhmälle epidemiologisen ja lääketieteellisen tilannekuvan ja ennusteet COVID-19-epidemian terveysvaikutuksista mukaan lukien tehohoidon kapasiteetin riittävyys.

ILMOITUS

Jälkihoitotoimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan hallitusohjelman tavoitteet sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisesta pitkällä aikavälillä.

Valmisteluryhmän tueksi asetetaan tiedepaneeli, johon kutsutaan tutkijoita ja asiantuntijoita eri osaamisalueilta, kuten sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan ja talouspolitiikan sekä ympäristö- ja ilmastotieteiden alalta.

Valmisteluryhmän tueksi asetetaan myös työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuva alatyöryhmä, joka voi tehdä ehdotuksia valmisteluryhmälle laajasti kriisin jälkihoitoon ja jälleenrakennukseen liittyen.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö ovat asettaneet selvitystyöryhmän, joka laatii arvion koronakriisin vaikutuksista ja toimenpiteistä, joilla Suomen taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan rajoittaa. Selvitystyöryhmän puheenjohtajana toimii työelämäprofessori Vesa Vihriälä.