Lehtikuva/Laura Kotila Valtioneuvoston Kanslia

”Oppivelvollisuusiän pidentäminen ja maksuton toinen aste ovat olennaisia toimenpiteitä koronakriisin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi.”

Hallitus on aloittanut kevään kehysriihensä Säätytalossa Helsingissä. Sen tosin odotetaan keskittyvän koronakriisin hoitamiseen. Pidemmän ajan talouslinjaukset ovat jäämässä loppukesän budjettiriiheen.

Vasemmistoliiton Lapin piiri odottaa hallitukselta kansantaloudellisesti viisaita toimenpiteitä tulevaisuuden eteen, jottei hyvinvointia rapauteta väärällä politiikalla.

”Tämä tarkoittaa eritoten sitä, että terveydenhuoltoon, koulutukseen ja perusturvaan varataan kaikki resurssit, mitkä ovat tarpeen”, piiri toteaa kannanotossaan.

Leikkausten tielle ei piirijärjestön mukaan ole varaa lähteä, jos halutaan välttää 1990-luvun sosiaaliset ja toisaalta lamaa pitkittävät taloudelliset seuraukset.

Eurooppalainen ja globaali talouspolitiikka on nyt murroksessa ja Suomen tulee käyttää sen suomat mahdollisuudet hyväksi.

ILMOITUS

– Leikkaavasta talouskuripolitiikasta on nyt viimeistään luovuttava, painottaa Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Henri Ramberg.

Piirijärjestö vaatii hallitusta huomioimaan myös Lapin alueen elinkeinot ja erityiset olosuhteet. Se toivoo hallitukselta vahvoja panostuksia Lappiin, jonka 8 000 matkailutyöllisen elinkeinoon koronakriisi aiheuttaa vakavat seuraukset.

Maan hallitukselta odotetaan toimia myös kuntatalouden turvaamiseksi, jotta kriisiytyminen vältetään kunnissa. Kuntia Vasemmistoliiton Lapin piiri vaatii lopettamaan ne työnkeskeytykset, jotka ovat tehty koronakriisin varjolla, vaikka työnteon edellytykset ovat tosiasiallisesti olemassa.

”Koulutusuudistuksien avulla eroon koronakriisistä”

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan oppivelvollisuusiän pidentäminen ja maksuton toinen aste ovat olennaisia toimenpiteitä koronakriisin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaalla on erityisen tärkeää torjua nuorisotyöttömyyttä. Koulutusuudistusten kautta lisätään myös nuorten osaamista, parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä takaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja vähennetään syrjäytymistä takaamalla nuorille mielekästä tekemistä. Ne ovat todellisia tulevaisuusinvestointeja, joilla myös Suomi pääsee koronakriisin syvien ongelmien ylitse.

Hallitusohjelmaan kuuluvia uudistuksia ei saa perua. Leikkauslistojen lanseeraaminen ylipäätään olisi erityisten ongelmallista lasten ja nuorten kannalta, jotka rakentavat Suomen tulevaisuuden. 1990-luvun laman virheitä ei tule toistaa, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto painottaa.

Kehysriihen tuloksista hallitus kertoo keskiviikkona.