Antti Yrjönen

– Ensi viikolla hallituksen kehysriihessä on tärkeää varata tuntuvasti lisää resursseja turvakodeille, auttaviin puhelimiin ja matalankynnyksen palveluihin, jotta selviämme tämän kriisin seurauksista yhdessä, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo sanoo.

Vasemmistonaiset pitää hyvänä, että on hyvä, että koronakriisin taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi on muodostettu erillinen työryhmä, mutta yhtä tärkeää on muodostaa työryhmä joka arvioi kriisin sosiaalisia vaikutuksia.

Monien lähteiden mukaan lähisuhdeväkivaltatapaukset ovat koronakriisin myötä lisääntyneet samalla, kun väkivaltarikosten kokonaismäärä on laskenut.

Kriisitilanteen pitkittyessä myös paineet lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden palveluissa kasvaa nykyisestään ja riittävien resurssien tarve korostuu.

Turvakotien paikkamäärä ja turvakotiverkoston laajuus ei ole riittävällä tasolla.

– Tälläkään hetkellä turvakotien paikkamäärä ja turvakotiverkoston laajuus ei ole riittävällä tasolla, sanoo Veronika Honkasalo.

Epävarmuus toimeentulosta
ruokkii väkivaltaa

Vasemmistonaiset muistuttaa, että esimerkiksi Ensi- ja turvakotienliiton jäsenyhdistysten avopalveluiden yksilöpalveluiden kävijämäärä on kasvanut lähes 600 kävijällä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

– Lisääntynyt kotona oleminen ja kasvanut epävarmuus toimeentulosta voi johtaa väkivaltatilanteisiin niissäkin kodeissa, missä lähisuhdeväkivaltaa ei aiemmin ole esiintynyt. Meidän on suojeltava haavoittuvassa asemassa olevia ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneita myös kriisitilanteessa. Erityisesti lasten suojelemisen väkivaltakokemuksilta tulee olla keskiössä, painottaa Honkasalo.