Lehtikuva/Martti Kainulainen

Mitä on korvaushoito?

Opioidiriippuvaisen hoitomuoto, jolla hallitaan vieroitusoireita ja parannetaan elämänlaatua.

Vastoin yleistä käsitystä opioidikorvaushoito ei juurikaan päihdytä.

Vuonna 2015 potilaita oli Suomessa reilu 3000 ja määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla.

Metadon ja buprenorfiini ovat yleisimmät lääkeaineet korvaushoidossa.

Korvaushoito jaetaan Suomessa haittoja vähentävään ja kuntouttavaan hoitoon.

ILMOITUS

Tarpeen tullen kotiannoksia eli niin kutsuttuja lomapäiviä voidaan tarjota 15 päivään asti.

Korvaushoito turvataan koronakriisistä huolimatta. Hoitoa ei kuitenkaan helpoteta asiakkaille Espoossa, kun taas Vantaalla kotiin saatavien lääkeannosten määrää on nostettu viruksen suitsimiseksi. Palveluntarjoajat ovat käyneet asiasta keskustelua Espoon kaupungin kanssa, mutta erilaisin lopputuloksin.

Espoon kaupunki hankkii ostopalveluna korvaushoidon kolmelta eri palvelun tarjoajalta. Osakeyhtiöt Sininauha ja A-klinikka ihmettelevät Espoon kaupungin linjaa potilaiden päivittäisen lääkkeen saantia kohtaan koronaviruksen aikana.

Päivittäinen liikkuminen klinikalle voi lisätä tartuntariskiä, ja toisaalta myös levittää virusta ympäristöön sekä kanssaihmisiin.

– Meillä on noussut huoli, miten riskiryhmään kuuluvat asiakkaamme pysyvät terveinä hakiessaan lääkkeensä. Sen takia olin viime viikolla yhteydessä Espoon kaupunkiin. Viesti oli, että korvaushoito tulee toteuttaa koronan aikana turvallisesti sopimuksen mukaan eikä kotiannoksia sen takia voida lisätä, kertoo Sininauha Oy:n Ruusulankadun asumis- ja päihdepalveluista vastaava Mija Alho.

Espoon kaupunki vetoaa potilasturvallisuuteen

Valviran ohjeistuksen mukaan buprenorfiinia tai metadonia sisältävä lääke voidaan nostaa kahdeksan päivää vastaavaan kotiannokseen. Erityissyystä voidaan potilaan lääkeannos nostaa viiteentoista päivään.

– Meidän intressi on, että potilas -ja lääketurvallisuus ei vaarannu, vaikka kyse on poikkeusoloista, kertoo Espoon kaupungin korvaushoidosta vastaava palvelupäällikkö Outi Painilainen.

– Esimerkiksi asunnottomalla ei ole välttämättä paikkaa säilyttää turvallisesti korvaushoitolääkkeitä. Tällöin on vaara, että turvallinen lääkehoito voi vaarantua, lisää Painilainen.

Yksittäin käytettynä buprenorfiiniin ei liity vakavaa yliannostusriskiä aineen kattovaikutuksen takia. Kuolemaan johtavat yliannostukset liittyvät usein rauhoittavien lääkkeiden, alkoholin ja opioidien sekakäyttöön.

Espoon kaupunki on aloittamassa poikkeusolojen ajaksi liikkuvan kotikäynnein toimivan lääkkeen jaon. Kotiin vietävä korvaushoito aikoo huomioida ne, jotka ovat altistuneet tai jo sairastavat koronavirusta. Liikkuvaa hoitomuotoa ei ole kuitenkaan vielä aloitettu vaan tarve katsotaan tilanteen mukaan.

A-klinikka kertoo käyneensä lääkkeenjaosta keskustelua Espoon kaupungin kanssa.

– On totta, että Espoo otti aluksi aika tiukan kannan kotilääkkeisiin. Neuvotteluiden jälkeen olemme kuitenkin päässeet asiasta yhteisymmärrykseen ja tarve arvioidaan potilaskohtaisesti, kertoo A-Klinikka Oy:n johtava ylilääkäri ja työelämäprofessori Kaarlo Simojoki.

Samaan lopputulokseen ei ole kuitenkaan päässyt Sininauha Oy.

Eri käytännöt ihmetyttävät palveluntarjoajia

Noin viidentoista vuoden työuran päihdehuollossa tehnyt Alho korostaa, että monella potilaalla on C-hepatiitti ja keuhkosairauksia jo valmiiksi. Pitkäaikainen päihteidenkäyttö myös alentaa vastustuskykyä, tämä altistaa virukselle herkemmin.

Sininauha on myös tiedustellut tilannetta Leppävaarassa toimivalta haittoja vähentävältä korvaushoitoklinikalta. Toiminnasta vastaa A-klinikka.

– Hoitajamme soitti Leppävaarankadulla sijaitsevalle klinikalle muissa asioissa ja keskusteli ohimennen koronatilanteesta. Jäimme siihen käsitykseen, että klinikoiden toimintatavoissa on eroja korvaushoidon kotiannoskäytäntöjen suhteen, Alho sanoo.

Nykyiset palvelusopimukset mahdollistavat korkeintaan yhden tai kahden päivän kotiannokset. Alho muistuttaa, että A-klinikka ja Sininauha noudattavat samaa sopimusta Espoon kaupungin kanssa.

– Olemme tosiaan keskustelleet Espoon kaupungin kanssa puhelimitse ja sähköpostitse, ja meillä kaikilla tuntuu olevan huoli haavoittuvassa asemassa olevista korvaushoitopotilaista. Esimerkiksi julkisessa liikenteessä tapahtuva päivittäinen matkustaminen nostaa tartuntariskiä merkittävästi, kertoo Mija Alho.

– Tällä hetkellä Espoo linjasi meille, että korvaushoito toteutetaan koronankin aikana turvallisesti sopimuksen mukaan, mutta kotiannoksia ei voida lisätä.

Vantaan kaupunki antaa mahdollisuuden kotiannoksiin

Vantaan kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluiden ylilääkäri Agnes Stenius-Ayoade kertoo, että toimintatapoja on muutettu. Nyt päiväkohtaisia annoksia saa poikkeuksellisesti enemmän kotiin. Näin saadaan päivittäinen klinikalla käyminen vähentymään.

Arviointi tehdään kuitenkin aina tapauskohtaisesti lääketurvallisuutta unohtamatta. Vantaa ostaa palveluitaan kolmelta osakeyhtiöltä: Sininauhalta, Diakonissalaitoksen Hoivalta ja A-klinikalta. Aivan kuten Espoo.

– Meillä on noin pari sataa potilasta Vantaalla, ja mitä tulee kotilääkkeisiin olemme antaneet helpotusta koronan aiheuttaman poikkeuksellisen ajanjakson takia, kertoo Agnes Stenius-Ayoade.

– Tarkkaa palautetta en kotiannosten lisäämisestä ole vielä saanut. Sen näyttää tulevaisuus, mutta yleiskuva on että ongelmia ei tämän suhteen ole ollut ja potilaat ovat olleet tyytyväisiä, lisää Stenius-Ayoade.

Mitä on korvaushoito?

Opioidiriippuvaisen hoitomuoto, jolla hallitaan vieroitusoireita ja parannetaan elämänlaatua.

Vastoin yleistä käsitystä opioidikorvaushoito ei juurikaan päihdytä.

Vuonna 2015 potilaita oli Suomessa reilu 3000 ja määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla.

Metadon ja buprenorfiini ovat yleisimmät lääkeaineet korvaushoidossa.

Korvaushoito jaetaan Suomessa haittoja vähentävään ja kuntouttavaan hoitoon.

Tarpeen tullen kotiannoksia eli niin kutsuttuja lomapäiviä voidaan tarjota 15 päivään asti.