Lehtikuva/Jussi Nukari

Opetusministeriössä valmistaudutaan jo etäopetuksen jatkumiseen koko kevään ajan.

Koulujen lähiopetuksen keskeytyminen koronaviruksen vuoksi on iskenyt erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin. Tämän on myös hallitus tiedostanut, ja asia nousi torstaina esiin opetusministeri Li Anderssonin (vas.) tiedotustilaisuudessa.

Lapsilla voi olla turvattomat kotiolot tai heidän vanhempiensa mahdollisuudet tukea koulunkäyntiä ovat riittämättömät. Andersson painotti oppimisen tuen tärkeyttä poikkeusoloista huolimatta.

– Emme saa jättää yhtäkään lasta tai nuorta yksin, Andersson painotti.

Andersson huomautti, että huoltajien velvollisuus on valvoa lapsen osallistumista etäopetukseen. Jos oppilaaseen ei saada lainkaan yhteyttä etäopetuksessa, vertautuu se Anderssonin mukaan siihen, että lapsi ei kävisi koulussa.

– On äärimmäisen tärkeätä, että ongelmatilanteet tunnistetaan ja että niihin puututaan ajoissa.

ILMOITUS

Andersson nosti esiin koulunkäynnin ohjaajien, erityisopettajien, koulukuraattoreiden ja koulupsykologien työn merkityksen.

– Tukea oppimiseen on näiden ammattilaisten antaa esimerkiksi videoneuvottelun kautta tai puhelimitse tai järjestämällä henkilökohtaista tukea tietenkin yleisiä hygienia- ja turvallisuussääntöjä noudattaen.

Jos oppilaaseen ei saada yhteyttä, on koululla velvollisuus puuttua tilanteeseen, Andersson sanoi. Lähtökohtana on toimia samoin kuin normaalioloissa, jos lapsi ei tule kouluun.

– Ensin yritetään saada yhteyttä huoltajiin, ja jos se ei onnistu, yrittää esimerkiksi opiskelijahuollon kautta saada yhteys oppilaaseen ja hänen perheeseensä. Jos tarvitaan enemmän tukea, perhe voi halutessaan saada tukea kunnan sosiaalitoimen perhepalveluista, joista lapsi tai nuori voi saada omatyöntekijän, joka voi lähteä auttamaan tilanteen purkamisessa.

Andersson kannusti myös käyttämään etsivää nuorisotyötä apuna. Yhtenä mahdollisuutena on myös lastensuojeluilmoituksen tekeminen.

– Jos on epäilys siitä, että lapsella on muukin kuin koulunkäyntiin liittyvä vakavampi hätä, ja hän tarvitsee vankempia tukitoimia, silloin voidaan konsultoida myös lastensuojelua.

Yksi ryhmä lisää lähiopetukseen

Hallitus haluaa lähiopetukseen myös valmistavan opetuksen oppilaat. Valmistavassa opetuksessa maahanmuuttajataustaisille oppilaille annetaan valmiuksia, jotta he pystyisivät myöhemmin osallistumaan esi- tai perusopetukseen. Valtakunnallisesti muutos koskee Anderssonin mukaan noin 3 000:a oppilasta.

– Opetus keskittyy ennen kaikkea suomen tai ruotsin kielen opiskeluun tai valmiuksien antamista esi- tai perusopetusta varten. Nämä oppilaat ovat usein jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa, minkä vuoksi positiivinen erityiskohtelu on nähty perusteltuna.

Muuten hallitus pitää ennallaan nykyiset rajoitukset lähiopetukseen. Rajoitukset ovat voimassa tällä hetkellä 13.5. asti, mutta Anderssonin mukaan opetusministeriössä valmistaudutaan jo siihen, ettei lähiopetukseen enää kevään aikana palata.

Andersson käänsi katseita myös jo koronakriisin jälkeiseen aikaan.

– On selvää, että pitkä etäopiskelujakso kasvattaa oppimisen tuen tarvetta kriisin päätyttyä. Aikomuksemme on vastata kasvaneeseen tarpeeseen lisäresursseilla.