Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kriisin pahin vaihe on vasta edessä.

Teknologiateollisuuden tällä viikolla tekemään kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 70 prosenttia on lomauttamassa henkilöstöään kolmen kuukauden kuluessa. Monet yritykset ovat jo aloittaneet lomautukset koronaepidemian takia.

Puolet vastaajista kertoo, että yrityksen tilanne on jo kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono.

Teknologiayritysten osuus Suomen sekä tavara- että palveluviennistä on noin 50 prosenttia, joten alan yritysten tilanteella on suuri vaikutus koko maan talousnäkymiin. Kyselyyn vastasi vajaat 600 yritystä.

Vientiyritysten kohtaamat ongelmat ovat moninaisia. Yritysten kysyntä on heikentynyt, aiemmin tehtyjä tilauksia ja projekteja siirretään, asiakkaan tiloihin ei päästä tekemän työtä ja asiakkaat eivät ota vastaan tuotteita omien ongelmiensa takia. Vaikeuksia tulee myös siitä, että omaa henkilöstöä on sairastunut tai joutunut karanteeniin. Myös yleinen epävarmuus, komponenttipula ja myynnin vaikeutuminen painavat näkymiä.

Pahempaan päin

Yritykset arvioivat, että tilanne vaikeutuu nopeasti. Vielä tällä hetkellä valtaosa yrityksistä piti tilannettaan normaalina tai jopa hyvänä. 24 prosenttia vastaajista ilmoitti kuitenkin jo nyt yrityksen tilanteen huonoksi tai erittäin huonoksi.

ILMOITUS

Kun vastaajilta pyydettiin arviota, millainen yrityksen tilanne on kuukauden ja kolmen kuukauden kuluttua, luvut muuttuivat huomattavasti synkemmiksi. Puolet (50 %) vastaajista ennakoi, että yrityksen tilanne on kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono. Kolmen kuukauden kuluttua tuo osuus oli jo 63 prosenttia.

– Kysely vahvistaa kuvaa siitä, että teknologiateollisuudessa kriisin pahin vaihe on vasta edessä. Näihin hetkiin saakka suurimmat vaikeudet ovat liittyneet komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Nyt myös heikko kysyntä ja aiemmin tehtyjen tilausten siirtyminen heikentävät yritysten näkymiä. Teollisuuden näkökulmasta on selvää, että lyhyet määräaikaiset toimet ja esimerkiksi nopeutetun lomautusmenettelyn kolmen kuukauden voimassaolo eivät riitä tilanteesta selviytymiseen, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Irtisanomisiakin tulossa

Vain 31 prosenttia vastaajista ilmoitti, että henkilöstön lomauttaminen ei ole yrityksessä ajankohtaista. Neljännes (24 %) kyselyyn vastanneista kertoi, että yrityksessä on jo lomautettu henkilöstöä tai niin joudutaan tekemään viikon sisällä. Lähes puolet (45 %) vastaajista puolestaan kertoi, että yritys valmistautuu lomauttamaan 1–3 kuukauden sisällä.

Myös irtisanomisia on edessä, vaikka valtaosa (82 %) vastaajista ei pitänyt niitä ajankohtaisina. 3 prosenttia yrityksistä on joutunut jo turvautumaan irtisanomisiin tai niin tapahtuu viikon sisällä. Vastaajista 15 prosenttia taas kertoi, että yrityksessä valmistaudutaan irtisanomisiin 1–3 kuukauden sisällä.

Kyselyyn vastanneet yritysjohtajat listasivat lukuisia toimia, joilla yritysten ahdinkoa voitaisiin helpottaa jo päätettyjen toimien lisäksi. Esille nousivat riittävät ja nopeat toimet kassakriisin helpottamiseksi, sosiaaliturvamaksujen tilapäinen siirto valtiolle, tarvittaessa suora tuki yrityksille lomautusten ja irtisanomisten välttämiseksi, yritysten sairaskulumenojen helpottaminen, lisähelpotukset alvin maksuun, suomalaisten tuotteiden ja palvelujen suosiminen, satsaukset tuotekehitykseen ja niin edelleen.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!