Lehtikuva/Zoltan Mathe

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan moni asia on Suomessa huonommin demokratian kannalta.

Unkarista tuli maanantaina EU:n ensimmäinen diktauuri. Pääministeri Viktor Orbán vei koronakriisin varjolla parlamentissa läpi poikkeusvaltuudet, jotka käytännössä mitätöivät parlamentin ja keskittävät vallan pääministerille itselleen.

Fidesz on Euroopassa kokoomuksen veljespuolue. Kokoomus on yrittänyt saada sen erotettua EPP:stä, mutta ei ole onnistunut. Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokoomuksen tämän jälkeen ajavan erottamista entistä päättäväisemmin.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö totesi, että EU:n on harkittava Unkarin erottamista ja SDP:n europarlamentaarikon Miapetra Kumpula-Natrin mukaan ”on raja, jota ei voi ylittää”.

Perussuomalaiset on aiemmin tukenut Unkaria, kun se on rajoittanut sananvapautta ja oikeuslaitosta. Parin päivän hiljaisuuden jälkeen puheenjohtaja Jussi Halla-aho tekee selväksi, että perussuomalaisessa katsantokannassa Unkari on edelleen demokratia, ei diktatuuri.

Halla-aho pilkkaa paremman väen kiipeilevän seinillä Unkarin tapahtumien takia.

ILMOITUS

Poikkeusvaltuuksilla ei takarajaa

Unkarissa poikkeusvaltuudet ovat nyt voimassa pysyvästi, kunnes hallitus katsoo epidemian olevan ohi. Mitään takarajaa ei ole. Oppositio olisi ollut valmis myöntämään valtuudet 30 päiväksi, jonka jälkeen ne olisi pitänyt hyväksyttää uudelleen parlamentissa.

Halla-aho kirjoittaa, että ”asiallisesti ottaen, mediasta saamieni tietojen perusteella, mitään vallankaappausta ei Unkarissa ole tapahtunut”. Hänen tulkintansa mukaan Unkari on demokratia niin kauan, kun parlamentilla on suvereeni valta päättää, milloin normaalioloihin palataan.

Perussuomalaisten puheenjohtajan vertailussa demokratia jaksaa Suomessa huonommin kuin Unkarissa.

EU:ssa on kyseenalaistettu Unkarin perustuslakituomioistuimen riippumattomuus ja kyky valvoa hallituksen toimia.

”Epäilyihin voi olla aihetta, mutta kohtuuden nimissä on muistettava, että Suomessa ei edes ole perustuslakituomioistuinta. Meillä perustuslaillista valvontaa suorittaa poliitikoista koostuva valiokunta”, Halla-aho kirjoittaa.

”Vankeutta oikeistakin tiedoista”

Unkarissa poikkeuslaeilla mahdollistetaan nyt kovia rangaistuksia, jopa viisi vuotta vankeutta, virheellisen tai vääristellyn tiedon levittämisestä. Vankilaa voi tulla myös tosiasioiden kertomisesta tavalla, joka aiheuttaa ”hämmennystä” väestön keskuudessa.

Halla-aho vertailee, että ”Suomessa voi lain nojalla saada vuosien vankeustuomion paitsi väärien tietojen myös mielipiteiden ja jopa oikeiden tietojen levittämisestä, jos kyseiset tiedot ja mielipiteet koetaan sopimattomiksi tai loukkaaviksi”.

”Unkarin todellinen synti ei ole demokratiavaje, sananvapausvaje tai oikeusvaltiovaje vaan kansallismielisyys ja konservatiivisuus”, Halla-aho tulkitsee.

Hänen mukaansa ne ovat "liberaalin globalistin ja eurofederalistin silmissä rikoksista pahimmat”.