Lehtikuva/Markku Ulander

”Hallitus ja minä itse teemme kaikkemme, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi tasavertaiset ja laadukkaat mahdollisuudet oppia ja opiskella – poikkeusaikana ja sen jälkeen.”

Suomalainen koulutusjärjestelmä on taas näyttänyt vahvuutensa ja suomalaiset kasvattajat rautaisen ammattitaitonsa, opetusministeri Li Andersson kirjoittaa opetusalan ammattilaisille.

”Hallituksen periaatteellista linjausta siitä, että opetusta ei keskeytetä, vaan sitä jatketaan poikkeuksellisin järjestelyin, on myös pidetty tärkeänä osoituksena koulutuksen arvostuksesta koko suomalaisessa yhteiskunnassa”, hän toteaa.

Opettajille, koulunkäynninohjaajille, rehtoreille, varhaiskasvatuksen opettajille, lastenhoitajille ja kaikille muille lasten hyvinvoinnin ja kasvun eteen työtä tekeville ministeri antaa kiitoksen.

”Moni teistä pohtii juuri nyt omaa jaksamistaan, omaa ja omaisten terveyttä, sekä sitä, miten etä- ja lähiopetus voidaan yhdistää. Nämä ajatukset ja huolet ovat täysin ymmärrettäviä.”

”Tällaisena aikana on tärkeä muistaa armollisuus niin itselleen kuin muille. On ymmärrettävä, ettei opetusta ole mahdollista järjestää aivan samalla tavalla kuin normaalioloissa. On huolehdittava siitä, että oma työkuorma ei kasva liian suureksi, ja että vastuita jaetaan eri opettajien kesken. Koulussa voidaan rehtorin johdolla päättää opetusryhmien muodostamisesta ja opettajien normaalista poikkeavasta työnjaosta esimerkiksi osoittamalla eri opettajille vastuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta”, Andersson kirjoittaa.

ILMOITUS

Ministerin mukaan tavoite on, että poikkeusolojen vaikutus kouluissa jää mahdollisimman pieneksi myös pitkällä tähtäimellä.

”Varaudumme tukitarpeiden kasvuun tämän ajanjakson jälkeen. Hallitus ja minä itse teemme kaikkemme, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi tasavertaiset ja laadukkaat mahdollisuudet oppia ja opiskella – poikkeusaikana ja sen jälkeen.”

Anderssonin mukaan on tässä tilanteessa entistä tärkeämpää muistaa kysyä toisen kuulumisia puhelimitse, netitse tai vaikkapa lähettämällä kirje tai postikortti, kun fyysisesti ei voida olla samassa paikassa.