Antti Yrjönen

Vasemmiston Honkasalo muistuttaa siitä, että moni taiteilija on saanut tulonsa vaikkapa ravintola-alalta.

Taide- ja kulttuurikenttä on yksi koronaviruksen aiheuttaman kriisin pahimmista kärsijöistä. Koko kevään työt ja sen mukana toimeentulo ovat voineet lähteä kirjaimellisesti yhdessä yössä.

– Kyseessä ovat monesti ihmiset, joiden toimeentulo on ollut hyvin epävarmaa jo ennen kriisiä, vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa.

Tulot muista töistä

Perustulo olisi taiteilijoiden toimeentulolle oleellinen.

Tällä viikolla julkaistu Taiteen ja kulttuurin barometri antaa kattavan kuvan taiteilijoiden toimeentulon pirstaleisuudesta, eläkekertymän pienuudesta, palkattoman työn yleisyydestä ja tippumisesta väliinputoajaksi sosiaaliturvan viidakossa. Nyt päällä oleva valtava kriisi pahentaa tilannetta entisestään.

– Tilanne, jossa suuri osa toimeentulosta on tullut jostain muusta kuin taiteellisesta työstä, on tuttua. Jotta taidetta on pystynyt tekemään, rahoitus on tullut työskentelemällä esimerkiksi ravintola-alalla ja muilla aloilla, jotka ovat myös nyt kriisiytyneet, Honkasalo sanoo.

Työttömyysturva luvassa

Honkasalo pitää hyvänä sitä, että hallitus on lähtenyt rivakasti tekemään toimia, jotka helpottavat myös taide- ja kulttuurikentän toimijoita. Esimerkiksi freelancereiden ja itsensä työllistäjien tuominen työttömyysturvan piiriin on konkreettinen ja merkittävä parannus.

ILMOITUS

– Kenttä kaipaa kuitenkin nyt pikaisesti konkretiaa siitä, kuinka työttömyysturva freelancereille ja itsensä työllistäjille hoituu, hän sanoo.

Honkasalo arvioi koronaviruksen aiheuttaman kriisin tuoneen kipeän selväksi sen, mistä taiteen alalla on puhuttu jo pitkään: Taiteilijoiden toimeentulon turvaaminen vaatii rakenteellisia uudistuksia pienten, yksittäisten parannusten sijasta. Hänen mielestään taitelijat joutuvat ottamaan liian suuria taloudellisia riskejä ja ilman näitä riskejä taidetta ei tässä maassa olisi.

– Ansioturvan ja perusturvan sudenkuopat ovat alalla arkipäivää myös normaalioloissa. Kun akuutista kriisistä selvitään, on tärkeää, että taitelijoiden toimeentulon parantamiseksi saadaan myös konkreettisia ja pysyviä toimia, Honkasalo sanoo.

– Taitelijat on saatava mukaan sosiaaliturvan uudistamisen ytimeen.

Hän edellyttää myös sitä, että esimerkiksi TE-keskuksia ohjeistetaan, jotta yrittäjäksi ei tulkita vaihtelevin ja mielivaltaisilta tuntuvin kriteerein. Lisäksi olisi varmistettava, että taiteellisesta työstä saa aina rahallisen ja oikeidenmukaisen korvauksen.

– Perustulo olisi myös taitelijoiden toimeentulon kannalta oleellista, Honkasalo toteaa.