Antti Yrjönen

Palkka ei leikkaisi ainakaan koko päivärahaa, kansanedustaja esittää.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen toisen työn vastaanottamisen houkuttelevuuden lisäämiseksi koronaviruspandemiasta johtuvan lomautuksen aikana.

– Samaan aikaan kun joudumme lomauttamaan tuhansittain työntekijöitä koronaviruspandemian takia, meillä on Suomessa tärkeitä aloja, joita uhkaa työvoimapula samasta syystä. Liikettä näiden välillä pitää nyt edistää, toteaa Myllykoski.

Tavallisesti Suomessa työskentelee vuosittain noin 16 000 ulkomailta tullutta maa- ja puutarhatalouden kausityöntekijää. Koska rajoja on suljettu, kausityöntekijöiden saatavuus on vaarantunut. Kausityövoima on alalle elinehto, jota ilman sadot jäävät pääosin tuottamatta.

Maa- ja puutarhatalouden on kuitenkin hankala houkutella korkeampien keskiansioiden aloilta lomautettuja työntekijöitä.

Myllykoski ehdottaa, että lomautettu työntekijä olisi oikeutettu lomautuksen aikaiseen työttömyyspäivärahaan toiselta työnantajalta saamansa palkan lisäksi. Hänen mukaansa toimiva taso voisi olla yhteensä 80–100 prosenttia lomautusta ennen vakiintuneeksi katsotusta palkkatasosta.

– Houkuttelevuutta lisäisi, jos kokonaisansio vastaisi paremmin lomautusta edeltänyttä palkkatasoa. Tällä korjataan yhtä aikaa lomautetun työntekijän henkilökohtainen talous ja hetkellisestä työvoimapulasta kärsivien yritysten toimintaedellytykset, sanoo Myllykoski.