Antti Yrjönen

– Ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava myös poikkeusoloissa, sanoo vasemmiston Honkasalo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamisesta poikkeusoloissa koronaepidemian aikana.

Hallitus on ottanut kansalaisten oikeuksia ja vapauksia rajoittavan valmiuslain sekä muita rajoitustoimia käyttöön vakavia infektioita aiheuttavan COVID-19-epidemian taltuttamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Honkasalo toteaa, että useat rajoitustoimet vaikuttavat erityisesti lapsiin.

– Vaarana on, että vaikeudet kasautuvat perheissä, joissa päihde-, mielenterveys- tai taloudellisia ongelmia on jo valmiiksi. Väkivalta ja sen uhka voivat lisääntyä kodeissa, joissa kaltoinkohtelua esiintyy jo entuudestaan, hän sanoo.

Epidemia on valtava uhka turvallisuudellemme.

– Myös etäopetuksessa lapset ovat hyvin erilaisissa asemissa vanhempien tuen ja oppimiseen tarvittavien välineiden suhteen.

Ihmisoikeusvaikutuksia

Hän huomauttaa, että rajoitustoimilla on myös muita ihmisoikeusvaikutuksia. Ne heikentävät monen oikeutta toimeentuloon. Valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien, kuten vanhusten, asunnottomien tai ulkomaalaisten, ihmisoikeudet voivat vaarantua poikkeustilanteessa. Naisvaltaista sosiaali- ja terveysalaa koskeva tarvittaessa käyttöön otettava työvelvoite vaikuttaa erityisesti naisiin.

ILMOITUS

‒ Rajoitustoimien lapsi-, sukupuoli- ja ihmisoikeusvaikutukset on arvioitava huolella, jotta oikeudet voidaan viipymättä turvata. Muuten saatamme joutua korjaamaan kriisin jälkiä suomalaisessa yhteiskunnassa vielä vuosien päästäkin.

Ennakointia

Honkasalo muistuttaa siitä, että valmiuslain toimenpiteet ja muut rajoitukset vaikuttavat tuntuvasti ihmisten päivittäiseen elämään.

– Ennakkoarviointi on äärimmäisen tärkeää, jotta esimerkiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, kuten asunnottomat, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät tai ruoka-avun varassa elävät eivät kärsisi toimista kohtuuttomasti tai jopa hengenvaarallisesti, hän sanoo.

Honkasalo jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, miten hallituksen toimenpiteiden lapsi-, sukupuoli- ja ihmisoikeusvaikutuksia on arvioitu valmiuslakia ja muita rajoitustoimia käyttöön otettaessa.

– Epidemia on valtava uhka turvallisuudellemme sekä riskiryhmien hengelle ja terveydelle, ja sen takia nyt nähtävät toimet ovat ennennäkemättömiä, Honkasalo sanoo.

– Äärimmäisestä kiireestä huolimatta järjestäytyneessä ja hyvin toimivassa hyvinvointivaltiossa kyetään ennakoimaan myös nopeiden ja voimakkaiden toimien ihmisoikeusvaikutuksia, kunhan arviointiin paneudutaan oikea-aikaisesti ja riittävällä vakavuudella.