Lehtikuva/Hanna Matikainen

Koronakriisi on lisännyt yhteydenottoja Ensi -ja turvakotiliitossa. Pelastakaa lapset ry on huolissaan lasten oikeuksien toteutumisesta ja vaadittavan tuen määrästä koronakriisin aikana.

Koronaviruksen kurittaessa maailmaa kasvaa kansalaisjärjestöjen vastuu yhteiskunnan hyvinvoinnista. Julkisten palveluiden kuormittuminen, talouden merkittävä taantuminen, ja poikkeukselliset lähtökohdat perusarkeen ajavat järjestöt uuden tilanteen äärelle. Tämä on näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina Ensi- ja turvakotiliitossa.

– Meillä yhteydenotot ovat lisääntyneet, mutta samalla olemme myös tarjonneet laajemmin etäpalveluita asiakkaillemme, joten suoraa koronan aiheuttamaa muutosta on vielä vaikea sanoa. Selvää on kuitenkin, että tämä tilanne vaikuttaa meidän asiakkaisiin ja erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin, kertoo Ensi- ja turvakotiliiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Erityisesti perheen toimeentulo on monelle kasvava huolenaihe. Lisäksi lasten etäopetus, työskentelyn siirtyminen kotiin ja vanhempana oleminen poikkeuksellisina aikoina muuttaa hädän luonnetta.

– Kehitämme palveluita koko ajan helpommin saavutettaviksi, ja kaikki neljä chattiamme ovat auki joka arkipäivä. Perheissä, joissa esiintyy parisuhdeväkivaltaa, tämä on todella vaikea tilanne koska koulu ja työpaikka ovat usein niitä henkireikiä. Nyt nämä on otettu pois ja siirrytty etätyöskentelyyn, pohtii Särkelä.

Pelastakaa lapset ry on joutunut laittamaan osan tukitoiminnoista tauolle

Palveluiden ja opetuksen siirtyminen verkkoon muuttaa hädän huomaamista. Tämä vaatii harjaantunutta silmää ja herkkiä korvia, koska elekieltä ei voida enää samalla tavalla tulkita. Kuten ennen koronapandemiaa.

ILMOITUS

– Kaikki lapset ja nuoret eivät edes osaa vielä hakeutua verkkoon hakemaan apua tai heillä ei välttämättä ole vaadittavia laitteita, kertoo Pelastakaa lapset Ry:n kotimaan toiminnasta vastaava Riitta Hyytinen.

Pelastakaa lapset ry on pyrkinyt pitämään yhteyttä apua tarvitseviin perheisiin puhelimitse ja lisäämään digivapaaehtoisia chat-palveluihin. Tämä ei kuitenkaan Hyytisen mielestä korvaa fyysistä läsnäoloa ja kohtaamista.

– Meillä on toiminut jo pitkään virtuaalinen nuorisotalo Netari, jossa on mahdollisuus jutteluun kahden kesken. Tähän on nyt lähtenyt nuorisotilojen sulkeuduttua kolmekymmentä kunnan nuorisotyöntekijää mukaan, kertoo Hyytinen toimintatavoista pandemian aikana.

– Digivapaaehtoisia tarvitsemme koko ajan lisää, tähän myös koulutamme mikäli toimintaan haluaa tulla mukaan, Hyytinen lisää.

Pelastakaa lapset ry on joutunut laittamaan vapaaehtoisvoimin toimivan tukihenkilö- ja perhetoiminnan toistaiseksi tauolle.

– Tämä on monelle perheelle, ja avuntarpeessa olevalle suuri kolaus. Etenkin nyt avun tarve kasvaa, koska ihmiset ovat kotona ja samanaikaisesti hoitavat työt ja huolehtivat lapsista. Esimerkiksi yksinhuoltaja ei saa enää samanlaista hengähdystaukoa tukitoiminnan ollessa katkolla, kertoo Hyytinen.

Talouden pysähtyminen teettää töitä lastensuojelulle

Lapsen oikeudet ovat koetuksella koronakriisin aikana. Pelastakaa lapset ry on huolissaan tämänhetkisen koulunkäynnin mahdollisuuksista turvata lapsille tasapuolinen oikeus oppia, ja mahdollisuuksista kuulla lasten hätä.

– Etäopetuksessa näkyy lasten eriarvoinen asema. Tarvittavien koneiden saaminen kotiin on joillain paikkakunnilla osoittautunut ongelmaksi, koska laitteistoa ei ole tarpeeksi. Oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille tämä on vaikeaa aikaa, kun osa oppilashuollosta on tauolla, kertoo Hyytinen.

– Hädän huomaaminen vaikeutuu arjen muuttuessa etäpainotteiseksi, Hyytinen lisää.

Pelastakaa lapset ry on myös huolissaan vanhempien jaksamisesta. Arjen ja työn sekoittuminen kotona saattaa luoda uusia jännitteitä tai pahentaa olemassa olevia ongelmia.

– On selvää, että pinnan alle jää asioita mitä emme pysty havaitsemaan, koska perheiden ja lasten tukitoimet ovat vähentyneet merkittävästi lyhyessä ajassa, sanoo Hyytinen.

Uransa lastensuojelussa tehnyt Hyytinen muistaa elävästi 90-luvun laman ja finanssikriisin. Nämä tragediat kuormittivat lastensuojelua ja talouden äkillisiä notkahduksia korjaillaan Hyytisen mukaan tulevaisuudessa.

– Olen huolissani mitä koronakriisi aiheuttaa pitkässä juoksussa. Jälkipuintia tehdään todennäköisesti vielä pitkään, kun tästä selvitään. On mahdollista, että lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle voivat kasvaa, tosin ne ovat kasvussa jo entisestään, pohtii Hyytinen.