Johan Alén

Työvoiman saanti etenkin maaseudun kausityöhön on koronakriisin vuoksi uhattuna

Työvoimapula uhkaa maaseudun yritysten lisäksi myös suomalaisen ruoan saantia sekä elintarvikeketjun toimivuutta. Myös metsätaloudessa työvoimavaje on järjestöjen mukaan pahenemassa.

MTK, ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC ja Teollisuusliitto vetoavat maan hallitukseen, että se tekee asiassa nopeita päätöksiä. Koronakriisi on vaikeuttamassa huomattavasti normaalivuotena käytettävän ulkomaisen työvoiman käyttöä.

Järjestöt peräävät rohkeita ja nopeita päätöksiä, joilla voidaan edistää myös kotimaisen työvoiman käyttöä maaseudun yrityksissä.

– Päätavoite on mahdollistaa kotimaisen työvoiman työllistyminen, mutta myös käyttää fiksusti maassa jo olevaa ulkomaista työvoimaa. Yritysten käynnissä pitäminen on myös kansantalouden etu, järjestöt toteavat yhteisessä kannanotossaan.

Kausityölupa, majoituskorvaus ja muita ehdotuksia ongelman ratkaisuksi

ILMOITUS

MTK, SLC ja Teollisuusliitto ovat miettineet ongelman ratkaisuun 8-kohtaista työkalupakettia. Työttömyysetuutta tulisi ensinnäkin maksaa maaseudun kausityöhön työllistyneille työsuhteen alkamisen jälkeen kuukauden ajan ilman, että kyseisellä ajalla maksettu palkka vaikuttaa päivärahaan vähentävästi.

Palkkatuki tulisi järjestöjen mukaan korottaa kaikilta 50 prosenttiin ja ulottaa koskemaan myös lomautettuja ja ottaa käyttöön määräaikaisesti palkkatuki myös nuorille ja opiskelijoille sekä kotiutuville varusmiehille.

Lisäksi työkalupaketissa ehdotetaan, että te-hallintoa autettaisiin ohjaamaan lomautettuja tai esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksista kesken kauden irtisanottuja työllistymään maaseutuelinkeinoihin.

Erityiselle ”kausityöluvalla” (todistus, tai -oleskelulupa,) tulisi mahdollistaa se, että Suomessa olevat matkailun kausityöntekijät voisivat siirtyä maaseudun töihin suoraan, tai ainakin nopeasti hakea jatkolupaa uusille työnantajille.

Lisäksi järjestöt esittävät, että liikkuvuusavustukselta poistettaisiin työsuhteen vähimmäiskesto ja että elintarvikeketjun alkutuotannon työt säädettäisiin määräaikaisesti työkokeilu -nimikkeellä työllistymistä edistäväksi palveluksi.

Viimeinen ehdotus koskee maaseudun majoituskuluja, joita varten järjestöjen mukaan tulisi säätää määräaikainen majoittumiskorvaus, 20 euroa vuorokaudessa.