Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton Kivelä vaatii huomioimaan ympäristötavoitteet talouskriisin ratkaisussa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä muistuttaa siitä, että koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin elvytystoimissa on huomioitava ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon luomat haasteet. Lisäksi on tuettava siirtymää ympäristöystävälliseen talouteen.

Hän toteaa, että koronaviruksesta toipuminen tulee edellyttämään valtiolta merkittäviä tuki- ja elvytystoimia. Kivelän mukaan nyt on toimittava siten, että niin lyhyen kuin pitkän aikavälin haasteet huomioidaan.

– Ensi sijassa tulee keskittyä akuuttiin hätään ja ihmisten toimeentulon turvaamiseen, mutta samalla katse tulee pitää myös tulevaisuudessa, Kivelä sanoo.

Poikkeukselliset ajat tarvitsevat poikkeuksellisia toimia

– Mikäli ilmastonmuutosta ja biodiversiteettikatoa ei hillitä tänä päivänä, edessä on useita vastaavia taloudellisia shokkeja, joilla on myös suuri inhimillinen hinta.

Ei ristiriitaa

Nyt koronaviruksen aiheuttama talouskriisi uhkaa ihmisten työpaikkojen lisäksi ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta välttämättömiä investointeja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan.

ILMOITUS

– Työllisyyden turvaaminen ja vähähiilisen siirtymän edistäminen eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan molempia voidaan edistää rinta rinnan elvytyksen kautta, Kivelä toteaa.

– Esimerkiksi ilmastoystävälliset investoinnit parantavat myös huoltovarmuutta, jolloin olemme Suomessa paremmin varautuneita vastaaviin tilanteisiin.

Poikkeuksellisia toimia

Kivelä muistuttaa myös siitä, että biodiversiteettikatoa ehkäisemällä ollaan paremmin suojassa tulevilta epidemioilta. Turvallisen tulevaisuuden takaaminen edellyttää kuitenkin hallitukselta toimia kotimaan lisäksi EU:ssa ja muilla kansainvälisillä areenoilla.

– Poikkeukselliset ajat tarvitsevat poikkeuksellisia toimia. Koronakriisi on osoittanut, että suomalainen yhteiskunta pystyy edelleen reagoimaan solidaarisesti vaikeisiin tilanteisiin ja olemme valmiita ponnistelemaan pitääksemme toisistamme huolta, Kivelä toteaa.

– Samalla on varmistettava, että elvytystoimilla turvataan tämän päivän hyvinvoinnin lisäksi myös turvallinen huominen.