Antti Yrjönen

Kansanedustaja Pia Lohikoski: Olisin valmis säätämään, että vuokrien korotuksista on pidättäydyttävä määräaikaisesti. KU kysyi vinkkejä, miten selviytyä vuokran maksusta.

Huoli vuokralaisten asumisesta syvenee lomautusten ja irtisanomisten kasvaessa. Pienipalkkaisten palvelualojen työntekijät ovat erityisen vaikeassa tilanteessa koronaepidemian sulkiessa ravintoloita, kuppiloita ja muita ihmisten kohtaamispaikkoja.

Kansan Uutiset (KU) kysyi vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoskelta, miten vuokralla asuvat ihmiset selviytyisivät parhaiten vaikeassa tilanteessa. Lohikoski toimi Vuokralaiset ry:n järjestöpäällikkönä ennen eduskuntaa.

Lohikoski painottaa, että koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa Suomessa on otettu käyttöön valmiuslaki, joka sisältää asuntokannan käytön ja vuokrien sääntelyn keinoja, mutta niiden käytöstä pitäisi erikseen päättää.

Parin kuukauden maksamaton vuokra on lain mukaan peruste vuokrasopimuksen purkamiseen ilman kirjallista varoitusta.

– Itse olisin valmis säätämään määräaikaisesti, että vuokrien korotuksista on pidättäydyttävä.

– Olen ymmärtänyt, että joissain maissa on myös päätetty, että poikkeusoloissa ei voida panna toimeen koronakriisin aiheuttamista vuokrarästeistä johtuvia vuokrasuhteen purkuja ja niistä seuraavia häätöjä. Tätä pitäisi Suomessakin pohtia, Lohikoski pohtii.

ILMOITUS

Näin Lohikoski vastaa vuokralaisten huoliin

Pia Lohikoski, vuokralla asuvat ihmiset voivat joutua lujille koronaepidemiasta johtuvien lomautusten ja irtisanomisten seurauksena. Jo nyt pankeissa siirretään lainojen maksatuksia tulevaisuuteen. Voisiko vuokralaisilla olla jokin tapa siirtää vuokranmaksua?

– Jos vuokranmaksukyky heikkenee, kannattaa olla heti yhteydessä vuokranantajaan ja pyrkiä sopimaan maksuaikataulua vuokran hoitamiseen. Omalla aktiivisuudella saattaa välttää vuokran maksamattomuuden aiheuttamat ongelmat, pahimmillaan jopa häädön. Ei ole vuoranantajienkaan etu kriisitilanteessa joutua häätämään nykyisiä vuokralaisia ja etsimään uusia.

KU: Voisiko asumistuesta olla apua?

– Jos tulotasossa tapahtuu muutoksia, on Kelan asumistuki luotu juuri siksi, että asukas selviäisi tilanteista, joissa tulotaso on matala, sanoo Lohikoski.

– Kuitenkin kannattaa olla yhteydessä myös vuokranantajaan ja pyrkiä sopimaan maksuaikatauluun joustoa siltä varalta, että Kela ja työttömyyskassat saattavat tässä tilanteessa ruuhkautua pahasti ja maksatuksessa saattaa kestää pitkään.

KU: Entä miten kuntien harkinnanvarainen toimeentulotuki tai Kelan ensisijainen toimeentulotuki voisivat auttaa vuokralaista ahdingossa?

– Hätätapauksessa voi kääntyä myös toimeentulotuen puoleen. KELA:n kotisivuilla on hyvät ohjeistukset asumisen tukimuodoista.

Hoitamaton vuokranmaksu johtaa häätöön

KU: Mistä kannattaa kysyä neuvoja, jos vuokranmaksu ajautuu umpikujaan? Rahat eivät kerta kaikkiaan riitä.

– Oman kunnan sosiaalitoimen puoleen voi kääntyä, jos tarvitsee hätäapua. Mikäli tarvitsee lainopillista neuvoa liittyen vuokrasuhteen ongelmiin ja riitatilanteisiin, voi soittaa Vuokralaiset ry:n neuvontaan tai lukea vinkkejä kotisivuilta.

Jussi Joentausta

KU: Hoitamattomana vuokranmaksu voi normaalioloissa johtaa häätöön. Miten näet koronan seurauksena syntyvät häädöt? Voidaanko ne ehkäistä?

– Parin kuukauden maksamaton vuokra, josta ei ole sovittu maksusuunnitelmaa, on voimassa olevan lain mukaan peruste vuokrasopimuksen purkamiseen ilman kirjallista varoitusta. Purkamisesta seurauksena on häätöoikeudenkäynti.

– Hoitamattomat vuokrarästit voivat aiheuttaa myös maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, mikä vaikeuttaa myöhemmin uuden vuokra-asunnon saamista.

Vuokrat ensin maksuun

KU: Pia Lohikoski, mikä on sinun tsemppiviestisi vuokralaisille?

– Koska koti on kaikille erittäin tärkeä paikka, kannattaa vuokrat pyrkiä hoitamaan aina ihan ensimmäiseksi, ennen muita laskuja. Kenelle tahansa voi elämässä sattua yllättäviä vastoinkäymisiä, saati tällaisessa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ei ole häpeä pyytää apua Kelasta tai sosiaalitoimesta.

– Monet vuokranantajat suostuvat tarpeen vaatiessa neuvottelemaan maksusuunnitelmista asukkaiden kanssa, esimerkiksi Kelan päätöstä odotellessa ja arvostavat, että asukas on itse aktiivinen jo etukäteen, ennen kuin vuokrarästejä ehtii muodostua.