Lehtikuva/Thomas Kienzle

Työntekijä saattaa altistua kvartsipölylle esimerkiksi betonin työstössä, muuraustöissä tai julkisivusaneerauksessa.

Työterveyslaitoksen viime vuoden ammattitautijulkaisun mukaan vahvistettuja työolosuhteista seuraavia keuhkosyöpiä oli 35 vuonna 2015. Niistä kaksi oli kvartsipölyn aiheuttamia ja loput asbestin. Työikäisillä vahvistettuja kivipölykeuhkosairauksia oli kaksi kappaletta.

Ammattiluokittain tarkasteltuna työikäisten ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä todetaan lukumääräisesti eniten juuri rakennustyöntekijöillä.

Hienojakoinen ja paljain silmin katsottuna näkymätön kvartsipöly on terveydelle erittäin vaarallista. Hengitysteihin joutunut pöly aiheuttaa esimerkiksi keuhkosyöpää sekä kivipölykeuhkosairautta. Koostumuksen takia pöly voi tunkeutua syvälle keuhkorakkuloihin asti.

Kvartsipölylle altistumisen ehkäisy edellyttää Raksystems Insinööritoimisto Oy:n sisäilma-asiantuntija Anna Kokkosen mukaan työvälineisiin liitettävien kohdepoistojen käyttöä kaikissa työvaiheissa, joissa kvartsipölyä muodostuu. Ajatuksena on, että kohdepoistoimurit tai -huuvat imevät pölyn suoraan pölylähteestä.

Suodattimia tarvitaan

Kokkosen mukaan kohdepoistot eivät välttämättä riitä sellaisenaan. Työvälineissä ja kohdepoistoissa tulee olla tehokkaat suodattimet, jotta kvartsipölyhiukkaset jäävät suodattimeen, eivätkä palaudu työtiloihin. Pölyävät työvaiheet tulisi myös suorittaa erillään muusta työmaa-alueesta. Tällöin pölylle altistuminen vähenee muissa työvaiheissa.

ILMOITUS

Hengityssuojainten käyttäminen voi myös olla tarpeellista, sillä tehokkaista kohdepoistoista huolimatta altistuminen on työvaiheesta riippuen merkittävää.

Sisäilma-asiantuntijan mukaan rakennustyömaan pölyntorjunnan tulee olla kokonaisvaltaisesti hallinnassa, jotta kvartsipöly ei leviä hallitsemattomasti ilmavirtausten mukana.

– Nyrkkisääntönä voisi pitää, että mitä enemmän pölyä pääsee leviämään työmaan ilmaan, sen vaikeampaa pölyn poistaminen ilmasta on.

Valtioneuvoston asetus velvoittaa huolehtimaan työntekijöistä

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta tuli voimaan vuoden alussa. Asetus velvoittaa muun muassa rakennushankkeiden päätoteuttajia, työnantajia ja rakennuttajia huolehtimaan, etteivät työntekijät altistu syöpää aiheuttaville aineille. Lisäksi asetus määrittää kvartsipöly pitoisuuden raja-arvon.