Lehtikuva/Mikko Stig

Paavo Arhinmäki kirjoittaa blogissaan, että esitys saattaisi vaatia poikkeuslain laatimista.

Paavo Arhinmäki toivoo vuokranantajien kantavan yhteiskunnallista vastuuta koronakriisin aikana. Moni yrittäjä on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, kun hallituksen rajoitustoimet ovat vähentäneet ihmisten liikkumista ja kulutusta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja väläyttää lainsäädäntöä, jolla rajoitettaisiin tilapäisesti liikehuoneistojen vuokria ja kiellettäisiin väliaikaisesti vuokrasopimusten irtisanominen.

– Moni yrittäjä on nopeasti menettänyt asiakkaansa tai joutunut sulkemaan ovensa. Kiinteät kulut kuitenkin juoksevat, ja tilavuokrat ovat näistä merkittävimpiä, Arhinmäki kirjoittaa blogissaan.

Arhinmäki huomauttaa, että hallituksen viime viikolla tekemät tukipäätökset auttavat vain osittain ja vasta viipeellä tilanteeseen.

– Eduskunta voisi näissä poikkeuksellisissa oloissa säätää lailla liikehuoneistojen vuokrien määräaikaisesta rajoittamisesta esimerkiksi puoleen voimassaolevien vuokrasopimusten mukaisista vuokrista.

ILMOITUS

Hän nostaa esiin, että monet taloyhtiöt ovat omatoimisesti alentaneet yritysten vuokria. Sen sijaan pääomasijoittajilta tai institutionaalisilta sijoittajilta vastuuta ei ole näkynyt.

– Lisäksi vakuutusyhtiöt ovat haluttomia maksamaan keskeyttämisvakuutuksia.

Saattaisi vaatia poikkeuslain

Arhinmäki myöntää, että vuokriin ja vuokrasuhteisiin puuttuminen olisi kova toimi. Se puuttuisi suoraan perustuslaissa turvattuun omaisuuden suojaan.

– On hyvin mahdollista, että rajoitukset eivät olisi säädettävissä tavallisella lailla, vaan ne edellyttäisivät perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävää poikkeuslakia. Poikkeusoloissakin on toimittava perustuslain mukaan. Asumisen, toimeentulon ja yritystoiminnan turvaamiseksi on kuitenkin harkittava kaikkia keinoja.

Arhinmäki huomauttaa, että perustuslakiin voidaan tehdä rajattu rajaus eli poikkeuslaki. Sellaisen säätäminen nopealla aikataululla edellyttää samanlaista menettelyä kuin perustuslain kiireellinen muuttaminen eli se vaatii ensin viiden kuudesosan enemmistön eduskunnassa, millä ehdotus julistetaan kiireelliseksi. Sen jälkeen itse laki tulee hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä.

– Tässä vaikeassa tilanteessa eduskunnalta voisi löytyä yhteistä tahtoa huolehtia ihmisistä ja yrityksistä. Mutta toivottavasti vuokranantajat ymmärtävät tämän ilman tiukkoja poikkeuslakejakin, Arhinmäki päättää.

Viime vaalikauden lopussa eduskunta muutti perustuslakia kiireellisesti, kun tiedustelulait haluttiin voimaan.