Toimenpiteet pandemiaan varautumiseksi ovat vahvoja, mutta riskin suuruuteen hyvin mitoitettuja.

Useammalle toimintakykyiselle ja terveelle ihmiselle tilanne tarkoittaa vapaa-ajan mahdollisuuksien kaventumista, kun museot, kirjastot ja urheiluhallit sulkevat ovensa. Viimeistään nyt työpaikoilla myös totutellaan etätyöhön ja opiskelijat tutustuvat sähköiseen opiskeluun ja tenttimiseen. Arki jäsentyy meille monilla uusilla tavoilla, kun kulkemistaan ja matkustamista joutuu pohtimaan uusilla tavoilla.

Pandemian kaltaisen riskin ennaltaehkäiseminen tuo esille myös monet sosiaaliset hierarkiat ja erot, jotka vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin elää ja pärjätä arjessa. Samalla korostuu se, että yleinen hyvinvointi on kiinni yhteiskunnan heikoimman jäsenen pärjäämisestä – ei vahvimpien resursseista. Uskon, että sukupolvinäkökulmasta nykyinen kriisitietoisuus ei ole myöskään poikkeus, vaan enemminkin sääntö.

Yhdeksänkymmentäluvulla lama taustoitti lapsiperheiden arkea. Uudella vuosituhannella millenniaalisukupolvi kasvoi finanssikriisin rominassa ja aikuisuuden kynnyksellä heitä odottaa ennustettu taloustaantuma. Ylikansallisista kriiseistä ilmastohätätila on myös vuosia vaatinut toimenpiteitä ympäristösuhteemme korjaamiseksi. Tutkitusti nuoria on jo pidempään ahdistanut fossiilikapitalismin vaikutukset sekä se tuho, jota ympäristökriisi aiheuttaa ihmisten elämään.

On hyvä tiedostaa että sillä millaisia yhteiskunnallisia toimia teemme nyt on vaikutusta tulevaisuuteen. Poliittisten ratkaisujen koskien terveyttä, turvallisuutta tai taloutta tulee olla sekä sosiaalisesti että ekologisesti oikeudenmukaisia. Poikkeusoloihin siirtyminen myös mahdollistaa yhteistyön ja toiminnan poliittisten ristiriitojen yläpuolella. Nyt koronaan varautuminen antaa nuorille ja vanhoille mahdollisuuden pysähtyä sekä miettiä mikä on oikeasti tärkeää tässä maailmassa.

ILMOITUS

Poikkeama arjessa mahdollistaa uudenlaisen yhteisöllisyyden ja vaatii meitä lepäämään, huolehtimaan hygieniasta sekä tarkistamaan läheisten ja kavereiden avun tarpeen. Pidetään siis toisistamme huoli.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.